Ondersteuning van startende en gevestigde bedrijven.

Wat is het?

Het Investeringscluster Zeeland is een samenwerkingsverband tussen Dockwize, InnoGo!, Stichting ZIGZAG, Zeeuws Participatiefonds en het Zeeuws InvesteringsFonds

Voor wie is het?

Innovatieve starters die zoeken naar een inspirerende werkomgeving in de vorm van kantoor, productieruimte of flexwerkplek. 

Wat bieden we?

Het cluster biedt startende en gevestigde innovatieve bedrijven in Zeeland verschillende vormen van ondersteuning, afhankelijk van de fase waar de onderneming zich in bevindt. 

Inversteringscluster Zeeland kan bijvoorbeeld ondersteuning geven bij:

  • financiële middelen voor o.a. haalbaarheidsonderzoek en het maken van prototypes;

  • inschakeling van externe deskundigheid;

  • coaching en begeleiding;

  • huisvesting;

  • (test- en lab)faciliteiten;

  • netwerkmogelijkheden;

  • financiering en participaties;

  • ...of andere zaken.