Werken aan de toekomst

Wij streven naar een duurzame ontwikkeling van Zeeuwse bedrijven en de regionale economie. Met bedrijven, overheden en kennisinstellingen ontwikkelen en versterken we ecosystemen: we brengen specialisaties uit verschillende sectoren bij elkaar in programma’s en projecten.

Ons ultieme doel is jou als ondernemer helpen met innovatie en groei zodat we samen komen tot een sterk, duurzaam en toekomstbestendig Zeeland.

Een impuls voor Zeeland

Wij leveren een waardevolle bijdrage aan ontwikkelingen en transities in onze delta. Zo zijn we actief in de topsectoren agrifood, logistiek en toerisme. Wil jij als ondernemer innoveren en verduurzamen? Wij helpen je! Daarmee creëren we impact op onze economie én dragen we bij aan de toekomstbestendigheid van Zeeland. Daar zijn we trots op.

Kansen signaleren

We signaleren kansen, denken in mogelijkheden en inspireren anderen met vernieuwende ideeën. Met een flinke bak aan kennis en ervaring, eindeloze ambitie en een altijd groeiend netwerk creëren we verbinding en beweging. Beweging waar jij als ondernemer van kunt profiteren. Dit doen we als onafhankelijke partij met uitstekende referenties.

Ga met ons in gesprek
Dit is wat wij doen

Waarom samenwerken met ons?

We zetten onze kennis, ervaring en netwerk op diverse manieren in. Zo zijn wij een sparringpartner, initiator en katalysator van projecten en verbinder.

We helpen jou als ambitieuze ondernemer bij het uitbreiden, vestigen of doorontwikkelen van jouw bedrijf. Dat doen we door onze kennis over innoveren, internationaliseren en investeren met je te delen en je in contact te brengen met ons netwerk. We komen met inspirerende ideeën en openen deuren die anders gesloten zouden blijven.

We stimuleren grote veranderingen zoals energietransitie, circulaire economie en digitalisering. Samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelen we waardevolle projecten en programma's. Voor optimaal resultaat ontwikkelen we ecosystemen met specialisaties uit diverse topsectoren binnen de regio en spelen hierin een verbindende, adviserende of een uitvoerende rol. Hiermee versnellen we innovatiekracht en verduurzaming.

Wij denken in kansen. Partijen die samen de potentie hebben impact te creëren op de Zeeuwse economie verbinden wij met elkaar. Met ons internationale netwerk zetten we Zeeland wereldwijd op de kaart. Voor (internationale) bedrijven die in Zeeland zaken willen doen en/of hier nieuwe producten en diensten willen introduceren, maken we de drempel zo laag mogelijk. Kortom: wij wijzen bedrijven de weg in grenzeloos ondernemen.