Ondernemen in de agrifoodsector

75% van het grondgebruik in Zeeland wordt ingezet voor voedselproductie. Dit geeft wel aan hoe belangrijk de foodsector in Zeeland is én hoe belangrijk Zeeland voor de foodsector is. In de hele sector wordt bovendien actief aan innovaties gewerkt, zoals op het gebied van eiwittransitie en aquacultuur, voor een blijvend sterke en toekomstbestendige sector. Vanuit Impuls zorgen we via kennis en netwerk voor duurzame groei, verbinding, versterking en verduurzaming in deze vruchtbare branche.

Ondernemen in de toeristische sector

De vrijetijdssector is een topsector met veel bedrijven. Wij helpen bedrijven bij het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Ben jij toeristisch ondernemer en wil je aan de slag met innovatie? Ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Ondernemen in de Logistieke sector

Logistiek is altijd in beweging. De ontwikkelingen in deze sector gaan hard en wij volgen ze continu. We zijn actief in innovatieprojecten, onderzoek en de ondersteuning van bedrijven. Op dit moment richten we ons qua innovatie op verschillende ontwikkelingen zoals autonoom-, synchromodaal- en zero emissietransport.

Chemie - Onderhoud fabriek

Chemie en procesindustrie

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken actief samen aan innovatieve en duurzame technieken voor een toekomstbestendige chemische industrie. Wij dragen daar als kennispartner en verbinder actief aan bij.

Verduurzamen

De vraag naar energie neemt sterk toe. Tegelijkertijd raakt energie uit fossiele brandstoffen op waardoor de prijs ervan stijgt. Een transitie naar duurzame en hernieuwbare energie is noodzakelijk. Om de transitie te laten slagen, moeten sociale innovaties worden gekoppeld aan technologische innovaties. Zeeland heeft de ambitie zo snel mogelijk de overstap naar hernieuwbare energie te maken.

Digitalisering en automatisering

Digitalisering en automatisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. Van het digitaliseren van jouw boekhouding, aan de slag gaan met digitale marketing tot het toepassen of ontwikkelen van autonome processen in de logistieke sector, de mogelijkheden zijn breed, maar hoe ga je hier mee aan de slag? Waar kan jouw bedrijf sprongen maken?