Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die wij, dat wil zeggen alle medewerkers van NV Economische Impuls Zeeland, hierna te noemen Impuls, van jou, onze klanten en contacten, verzamelen en daarmee verwerken volgens de AVG. Impuls waardeert de interesse die je toont in onze organisatie en in onze dienstverlening door jouw bezoek aan onze website, www.impulszeeland.nl of aan onze verwante communicatie- kanalen, met inbegrip van -maar niet beperkt tot- onze social media en/of kanalen en blogs. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Impuls verzamelt tijdens jouw interactie met ons, zoals wanneer je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, contact met ons opneemt, enzovoort.

Dit is inclusief, maar niet beperkt tot alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonsgegevens.

Wat doet Impuls voor jou?

Impuls biedt (innovatieve) ondernemers een helpende hand. Wij zijn onafhankelijk en zakelijk kundig. We helpen met innoveren, investeren en internationaliseren in Zeeland.

Waarom vragen wij om persoonsgegevens met ons te delen?

Dat vragen wij van je met de volgende reden:

 • Om onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • Om klanten en relaties gebruik te kunnen laten maken van onze expertise, van onze ervaring en van ons netwerk en om daarmee onze dienstverlening te kunnen aanbieden, te kunnen verbeteren en optimaliseren;
 • Om ons te helpen bij het ontwikkelen van onze producten en diensten, die speciaal zijn gericht op jou, op het optimaliseren van onze klantenservice en het blijven verbeteren van onze dienstverlening, website en overige communicatie;
 • Om problemen van klanten en/of met producten en diensten op te lossen;
 • Om persoonlijke berichten naar jou te kunnen versturen, die aansluiten op persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over jouw gebruik van de website/social media/blogs van Impuls;
 • Om informatie aan te vragen over onze dienstverlening.

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor die doeleinden, die wij je hebben verteld.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens je interactie met Impuls, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken of in een gesprek met een van onze medewerkers, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van je vragen en deze van je ontvangen. Deze persoonsgegevens zijn afhankelijk van jouw vraag en kunnen bestaan uit:

 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Mailadres;
 • Vestigingsadres;
 • Telefoon;

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip, maar niet beperkt tot:

 • Je IP adres;
 • Je cookie-ID;
 • Je webbrowser;

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Impuls bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor wij jouw gegevens hebben gekregen, tenzij je uitdrukkelijke toestemming aan ons heeft gegeven om gegevens langer te mogen bewaren. Impuls bewaart gegevens in ieder geval nooit langer dan uitdrukkelijke toestemming en nooit langer dan wettelijk gezien voor ons verplicht is.

Delen met anderen

Impuls deelt je gegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening of om te moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek volgen

Op de website van Impuls worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvragen en gegevens die je browser meestuurt. Ook vindt er een anonieme analyse plaats. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Impuls gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Impuls maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van de website bij te houden. De informatie die we op deze wijze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (dus zonder het adres IP adres van je computer) en overgebracht naar Google en wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

 • Met Google Analytics verzamelt Impuls onder andere de volgende data:
 • Het aantal unieke bezoekers;
 • Hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
 • Welke pagina’s gebruikers bekijken;
 • Hoe lang bepaalde gebruikers een pagina bekijken;
 • Bij welke pagina’s gebruikers de website verlaten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht., of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Impuls heeft hier geen invloed op. Impuls heeft Google geen toestemming gegeven om via Impuls verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Bijeenkomsten

Door deel te nemen aan onze activiteiten of evenementen ga je akkoord met het gebruik van foto's waarop je mogelijk te zien bent voor onze communicatiedoeleinden. Deze foto's kunnen worden gebruikt op onze website, sociale media-kanalen, marketingmateriaal en andere communicatiemiddelen om onze dienstverlening en activiteiten te promoten en te documenteren. We gaan altijd zorgvuldig om met jouw privacy en persoonlijke informatie. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van foto's waarop je staat afgebeeld, neem dan contact met ons op via communicatie@impulszeeland.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Impuls gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verander uw toestemming

Recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar N.V. Economische Impuls Zeeland, Edisonweg 37 D1, 4382 NV te Vlissingen. Of via info@impulszeeland.nl, telefonisch zijn wij te bereiken op 0118 724900.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Impuls neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar- making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Impuls maakt gebruik van een Https-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en niet door derden worden misbruikt.

Wanneer je de indruk heeft, dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van en over de door Impuls verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via
info@impulszeeland.nl

Waar kan ik een klacht indienen

Je kan altijd een klacht indienen over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Dat kan op info@impulszeeland.nl. Wanneer je klacht niet op de juiste wijze wordt behandeld, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.