Investeren

Allyourz

Mede door financiering van Impuls Zeeland kon allyourz worden uitgebouwd tot een compleet digitaal platform waarbij zowel verblijfs- en dagtoeristen, als inwoners van Zeeland het maximale uit onze provincie halen en zoveel mogelijk direct digitaal regelen.

Internationaliseren Agrifood

Van Dijke Groep

Van Dijke Groep uit Sint-Philipsland ontwikkelt machines voor de agrarische sector. Hierbij wordt vooral gehandeld via lokale dealers. Impuls Zeeland heeft vooral geholpen met het leggen van diverse contacten.

Toerisme Innoveren Investeren

Verduurzamen watergebruik op Camping Olmenveld

Camping Olmenveld werkt aan de verduurzaming van hun watergebruik en bouwt hiervoor o.a. een regenwaterbassin om water op te vangen, te zuiveren en te delen met de landbouwbedrijven in de regio.

Innoveren

vdP International

"Met behulp van de financiering van InnoGo! hebben wij apparatuur aangeschaft en een prototype ontwikkeld om dit typisch Zeeuwse product op een andere manier te bereiden. Naast de financiering hebben InnoGo! én Impuls bijgedragen aan de marktintroductie middels veelzijdig advies."

Toerisme Innoveren

Herinrichting Ons Buiten

Ons Buiten gaat met behulp van het Fonds Verblijfsrecreatie aan de slag met de herinrichting van hun terrein.

Innoveren Toerisme Energie Investeren

Energietransitie Camping Weltevreden

Camping Weltevreden kreeg als eerste een lening via het Fonds Verblijfsrecreatie. Met deze lening realiseert wordt gewerkt aan het toekomstbeeld van een gasloze camping.

Innoveren

StreetPlug

Voor de ontwikkeling was veel kapitaal nodig. Met behulp van de InnoGo!-lening is de financiering van de StreetPlug vooralsnog geregeld, waardoor een (door)ontwikkeling van een prototype gerealiseerd kon worden.

Innoveren

SWYCS

"InnoGo!, het Zeeuws Participatiefonds en Zeeland in Stroomversnelling hebben in verschillende stadia voorzien in de kapitaalbehoefte die SWYCS had om hun infrastructuur door te ontwikkelen. Impuls heeft vanuit InnoGo! advisering én financiering geleverd om SWYCS een stap verder te brengen."

Toerisme Innoveren Circulair ondernemen

Stoomtrein Goes-Borsele bouwt circulair

Stoomtrein Goes-Borsele bouwt een nieuw circulair gebouw en heeft hiervoor gebruik gemaakt van de ondersteuning uit het internationale project FACET.