Netcongestie

Netcongestie maakt het voor bedrijven met een verbruik groter dan 3 x 80 ampère niet mogelijk om een elektriciteitsaansluiting aan te vragen of uit te breiden. Dit heeft directe gevolgen voor jouw groei en duurzaamheidsdoelen.

De complexiteit van dit probleem vereist een collectieve aanpak. Naast een technisch aspect, komt er ook een organisatorische kant bij kijken. Daarom is vanuit de Energieraad de Taskforce Zeeuwse Netoplossingen opgericht: een samenwerking van Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, Stedin, Tennet, VNO-NCW Zeeland, Smart Delta Resources en North Sea Port.

De Taskforce Zeeuwse Netoplossingen is een initiatief vanuit de Energieraad en een samenwerking tussen bovenstaande partijen

Onze missie is helder: jou handelingsperspectief bieden ondanks de netcongestie

Of je nu je bedrijf wilt verduurzamen, uitbreiden, of vestigen, wij streven ernaar toekomstbestendige oplossingen te realiseren die duurzame groei mogelijk maken.

Hoe kunnen we jou direct helpen?

Wij willen met jou meedenken om de gevolgen van netcongestie te beperken. Van probleemanalyse tot het nemen van beslissingen en het initiëren van oplossingen.

Meldpunt Taskforce

Neem contact op

Kees Jan Grin

Projectmanager Circulaire Economie & Energietransitie

Jesse Leemeijer

Projectmanager Circulaire economie & energietransitie

Daniël Peyron

Programmamanager Taskforce Zeeuwse Netoplossingen