Op 26 september 2023 werd er een informatiemiddag ‘Netcongestie en het Zeeuwse bedrijfsleven’ georganiseerd voor ondernemers om de huidige situatie rondom het stroomnet te kaderen. Vanuit de aanwezigen werd aangegeven dat bedrijven bereid zijn om samen te werken en open staan om mogelijkheden te verkennen om de belemmeringen van netcongestie te beperken voor jouw bedrijf.

Op 22 mei 2024 verzorgen de leden van de Taskforce Zeeuwse Netoplossingen een bijeenkomst waarbij verschillende handelingsperspectieven worden toegelicht. De bijeenkomst bestaat uit vijf verschillende workshops waar verschillende mogelijkheden worden toegelicht aan de hand van lopende projecten. We behandelen onderwerpen als: het uitwisselen van energie achter de meter, centrale aansluitingen voor bedrijventerreinen en het behalen van winst op het gebied van energiebesparing.

De Taskforce Zeeuwse Netoplossingen is een samenwerking van bovenstaande partners en de Zeeuwse gemeenten

Opzet bijeenkomst

De bijeenkomst 'Netcongestie: van probleem naar oplossing' bestaat uit drie delen:

1. Plenair gedeelte dat voorafgegaan wordt aan een inloop met ontbijt.
2. Breakout sessie 'Netcongestie Deep Dive'.
3. Workshops over diverse onderwerpen. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor twee van de vijf workshops.

Programma

  • 08.15-09.00 uur Inloop met ontbijt

Plenair gedeelte

  • 09.15-9.25 uur Welkom en opening door Daniël Peyron en Jo-Annes de Bat
  • 09.25-9.35 uur Update congestieonderzoek door Robert Kuik
  • 09.35-09.45 uur Toelichting flexcontracten door Martin Martens

Breakout sessie Netcongestie

  • 09.55-10.15 uur Netcongestie deep dive. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de ontwikkelingen en oplossingen rondom netcongestie. Voorafgaand aan deze sessie is een online kennissessie 'Netcongestie basis' georganiseerd om de basiskennis rond netcongestie bij te brengen. Deze kan je terugkijken via deze link.

Workshops: van probleem naar oplossing

  • 10.25-11.10 uur Workshop ronde 1
  • 11.10-11.20 uur Pauze
  • 11.20-12.05 uur Workshop ronde 2
  • 12.05-12.15 uur Terugkoppeling break-out sessies en plenaire afsluiting

Inhoud

In deze sessie zal dieper ingegaan worden op congestiemanagement. Wat houdt congestiemanagement precies in en hoe kan je deelnemen aan de nieuwe ontwikkelingen op de energiemarkt? Daarnaast bespreken we de voordelen van flexibel elektriciteitsverbruik.

Het verminderen van je energieverbruik is de eerste stap naar het vrijmaken van ruimte in je netwerkcapaciteit. Een voorwaarde hiervoor is detailinzicht in het energieverbruik van de verbruikers binnen het bedrijf. Dit geeft immers het fundament voor de optimalisatie. Tijdens deze workshop krijg je op basis van concrete voorbeelden van andere bedrijven zowel inzicht in de mogelijkheden van een energiemonitoring systeem als diverse mogelijke vervolg oplossingen voor reductie van het energieverbruik.

Hoe organiseer jij je eigen opwek en opslag van energie om minder afhankelijk te zijn van het distributienet? In deze workshop laten we zien wat er mogelijk is om op individuele basis minder afhankelijk te zijn van het net door eigen opwek en opslag te organiseren.

Wat zijn de mogelijkheden om met een ander bedrijf energie uit te wisselen? Tijdens deze workshop wordt het proces van dynamisch energie uitwisselen toegelicht. We brengen dit stap voor stap in kaart op basis van een concrete case van Prince en Multi-tech in Tholen.

Een energy hub is een centrale locatie waar verschillende energiebronnen collectief worden geïntegreerd, opgeslagen en gedistribueerd om (duurzame) energieoplossingen te implementeren. Energy Hubs worden vaak geïntegreerd op het bestaande distributienet en kunnen worden gebruikt om de stabiliteit en efficiëntie van het energiesysteem te verbeteren. Tijdens deze workshop lichten we de stappen toe om tot een collectieve energy hub te komen op bijvoorbeeld een bedrijventerrein. Dit zal op basis van concrete voorbeelden gepresenteerd worden.

Een energie eiland of gesloten distributiesysteem is een collectieve oplossing waarin meerdere bedrijven onafhankelijk worden van het distributienet. Binnen dit lokaal systeem wordt een opwek, opslag en energiemanagementsysteem ingericht zodat bedrijven off-grid worden. Op basis van concrete voorbeelden leer je wat de verschillende stappen en voorwaarden zijn om deze oplossing te realiseren.

Aanmelden

Energie besparen of delen? De Taskforce Zeeuwse Netoplossingen helpt jou verder

Meer weten over deze bijeenkomst?

Lotte de Kam

Marketing- en Communicatieadviseur

Daniël Peyron

Programmamanager Taskforce Zeeuwse Netoplossingen

Jesse Leemeijer

Projectmanager Circulaire economie & energietransitie

Kees-Jan Grin

Projectmanager Circulaire Economie & Energietransitie