Vanuit onze rol in de Economic Board delen we onderstaand bericht dat is opgesteld inzake het nieuws over het stroomnet dat vol is in Zeeland.

De Provincie Zeeland, VNO-NCW, Impuls Zeeland en Economic Board Zeeland zijn geschrokken van het bericht dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor nieuwe en zwaardere zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet. TenneT start in samenwerking met Stedin een zogenaamd congestieonderzoek om te kijken of het elektriciteitsnet op drukke momenten kan worden ontlast. Voor de komende periode betekent dit dat alle lopende en nieuwe aanvragen op een wachtlijst komen.

“Dit is een belemmering voor de doorontwikkeling van het Zeeuwse bedrijfsleven, zeker voor de industrie en voor grote en middelgrote bedrijven. Verduurzaming, vernieuwing en ontwikkeling van bedrijven kunnen hierdoor vertraging oplopen en het maakt toekomstplannen onzeker. Het zet het vestigingsklimaat van Zeeland onder druk. Als Zeeuwse partners, gaan we onderzoeken hoe wij gezamenlijk kunnen zorgen voor snelle, creatieve oplossingen.”, aldus de voorzitter van de Economic Board Zeeland Marinus Schroevers.

Vooraankondiging congestie en maatregelen

Het bericht van netbeheerder TenneT is een vooraankondiging bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over netcongestie op het 150kV hoogspanningsnet in Zeeland. Deze vooraankondiging raakt ook het regionale elektriciteitsnet van netbeheerder Stedin. Bedrijven met een grootverbruik (groter dan 3 x 80 ampère) kunnen niet meer worden voorzien van een elektriciteitsaansluiting. TenneT start nu een onderzoek naar congestiemanagement. Het doel is vast te stellen in hoeverre het mogelijk is het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken of te ontlasten, zodat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe aanvragers. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een structurele oplossing door de realisatie van een nieuw 150kV netwerk in Schouwen-Duiveland en Tholen tussen 2027 en 2029 en aan een nieuwe 380kV verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen tussen 2033 en 2035.

Vervolgstappen

In een spoedoverleg dat gisteren heeft plaatsgevonden hebben de bovengenoemde partijen afspraken gemaakt over een aantal concrete vervolgstappen waar de Zeeuwse partners uitvoering aan gaan geven:

  1. De Energieraad Zeeland gaat zo snel mogelijk in gesprek met TenneT en Stedin. De Energieraad bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging van de gemeenten, VNO-NCW, North Sea Port, Gasunie, Tennet, Stedin en de Provincie Zeeland. In de raad gaat het over verkrijgen van helderheid en het houden van druk op de planning van de uitbreiding van het energienetwerk, prioriteren van investeringen daarbinnen en het congestiemanagementonderzoek. Het doel hiervan is zo snel mogelijk en zo veel mogelijk flexibiliteit te vinden met een hoge mate van creativiteit.
  2. Samen met de Provincie Zeeland, VNO-NCW en Impuls Zeeland wordt in beeld gebracht wat de gevolgen kunnen zijn voor de bedrijven, welke soort bedrijven dit het meest treft en welke mogelijkheden er zijn voor oplossingen.
  3. De Provincie Zeeland gaat in samenwerking met belangenorganisaties zoeken naar wat we als regio verder nog kunnen doen. Denk hierbij aan een lobby naar Den Haag om versneld procedures op te starten voor de realisatie van nieuwe energienetwerken.

Tot slot

De komende maanden zal meer duidelijkheid ontstaan wat de specifieke gevolgen van netcongestie binnen het 150kV netwerk zijn en welke bedrijven en ontwikkelingen hier een direct gevolg van ondervinden. In het najaar van 2023 zullen we een update op deze website plaatsen.

Voor inhoudelijke vragen verwijzen we je door naar Tennet en Stedin.

Lees meer over onze reactie in de media:

PZC: stroomstop in Zeeland is een drama voor het bedrijfsleven PZC: Zelf stroom opwekken én opslaan oplossing voor overvol stroomnet in Zeeland

Voor vragen vanuit de media: contacteer Lotte de Kam via communicatie@impulszeeland.nl of 0651731882