De ontwikkeling van energiehubs bevindt zich nog in een vroeg stadium. Momenteel richten we ons o.a. op energiehubs binnen bestaande bedrijventerreinen. In eerste instantie gaat het om de herziening van de aansluiting van bedrijven op het net. Er wordt onderzocht hoe een collectieve aansluiting mogelijkheden biedt om het netwerk efficiënter te gebruiken. Deze collectieve aansluiting en de daarbij behorende afspraken worden vastgelegd in de vorm van een groepscontract, ook wel bekend als een energiehub.

Op dit moment heeft elk bedrijf op een bedrijventerrein een individuele aansluiting op het net. Deze aansluiting wordt geregeld door de netbeheerder, zoals Stedin. De netbeheerder beoordeelt de energiebehoefte van het bedrijf en verzorgt de aansluiting op het netwerk, waarbij rekening wordt gehouden met de maximale energievraag.

Bijvoorbeeld

Een bedrijf gebruikt gemiddeld per week 1.000 kilowattuur (kWh) energie. In rustige weken, bijvoorbeeld tijdens vakantieperioden, is dat 500 kWh. Terwijl in drukke weken het bedrijf soms 2.000 kWh energie nodig heeft. De netbeheerder voorziet het bedrijf dan van een aansluiting waarbij ze uitgaan van een energievraag van 2.000 kWh per week. Ook al wordt die niet iedere week gevraagd, de netbeheerder wil het bedrijf de garantie geven dat het altijd kan. In de weken dat het bedrijf minder energie dan 2.000 kWh gebruikt, wordt die ruimte op het net tóch gereserveerd. Die ruimte is dus niet beschikbaar voor andere bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein. Hierdoor kunnen bestaande bedrijven niet verduurzamen en nieuwe bedrijven geen aansluiting op het net krijgen. Een energiehub geeft bedrijven de mogelijkheid om in plaats van een eigen aansluiting op het net, een gezamenlijke aansluiting te krijgen. Daarmee is het niet meer nodig om per bedrijf de maximale ruimte op het net te reserveren, maar kan de netbeheerder kijken naar de maximale ruimte van de bedrijven bij elkaar. Het ene bedrijf heeft de energiepieken namelijk in de nacht, terwijl het andere bedrijf ze juist overdag heeft. Zo maken de bedrijven dus beter gebruik van de ruimte op het net en is verduurzamen wel mogelijk.

Terug naar Taskforce Zeeuwse Netoplossingen