Zo kunnen wij jou helpen

De kennis binnen onze organisatie delen we graag met jou. Wil je weten wat de mogelijkheden van (duurzame) energie in Zeeland zijn voor jouw bedrijf of heb je een idee waar je eens over wilt sparren? Dan zit je bij ons goed. We helpen je graag op weg. Dat doen we door antwoord op je vragen te geven, je in contact te brengen met interessante partijen, onze visie met je te delen en als sparringpartner samen naar jouw mogelijkheden op zoek te gaan.

Met deze vragen kun je bijvoorbeeld bij ons terecht:

Energiebesparing is actueler dan ooit. Maar veel bedrijven hebben geen tijd of missen de kennis of tijd om hier actief mee aan de slag te gaan. Bedrijven die hier serieus werk van maken, kunnen tot wel 20 tot 30% besparen op energie. Bijvoorbeeld door thermische- en koude isolatie van productieprocessen, het voorkomen van stoom- en persluchtlekkages, warmteterugwinning, magnetische koppelingen, energiemonitoring maar ook isolatie van gebouwen. Meer weten? of wil je hiermee aan de slag? Contacteer Kees-Jan Grin.

Symbioses for Growth (S4G) zoekt kansen voor industriële symbiose voor het mkb in Zeeland en West-Brabant. Door bedrijven aan elkaar te koppelen kunnen concrete samenwerkingskansen ontstaan om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Deze uitwisselingen kunnen leiden tot kostenbesparing, leveren een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleren innovatie. Lees meer.

Impuls Zeeland biedt verschillende mogelijkheden als het gaat om financiering voor haalbaarheidsonderzoeken in de vorm van subsidies tot vouchers die groei- en innovatieplannen stimuleren, lees hier meer: vouchers, fondsen en subsidies.

Bekijk onze programma's en projecten of neem een kijkje op onze sectorpagina's: Agrifood, Logistiek, Toerisme en de Chemie en procesindustrie.

Meer weten over ontwikkelingen in de Zeeuwse energiesector?

Meer weten over circulair ondernemen?

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Projecten circulair ondernemen & energietransitie

Met bedrijven, overheden en kennisinstellingen bouwen we aan ecosystemen: we brengen specialisaties uit diverse topsectoren en thema's bij elkaar in programma’s en projecten.

Projecten & programma's

Ondernemersverhalen

Samen met jou gaan we aan de slag om jouw onderneming te verduurzamen en te versterken. Bekijk hier met welke specifieke vragen ondernemers naar ons toe komen. We stimuleren bestaande bedrijven en industrieën om deel te nemen aan initiatieven uit ons netwerk en zien keer op keer hoe men elkaar versterkt.

Verduurzamen

Kapelse landbouw gebruikt voor het eerst zuiver proceswater van Coroos tijdens droogte

In mei 2022 hebben de eerste boeren water opgehaald vanwege de langdurige droogte. Coroos in Kappele stelde proceswater beschikbaar. Dit wordt via sloten in de omliggende polders gepompt. Een mooie circulaire oplossing om tijdens een periode van droogte toch zoet water beschikbaar te hebben op het moment dat de natuur dat nodig heeft.

Verduurzamen

Protix: een tweede leven voor rest- en bijstromen

In de video zie je hoe wij via ons circulaire project in West- en Midden Brabant en Zeeland rest- en bijstromen een tweede leven geven.
We waren op bezoek in Bergen op Zoom bij PROTIX waar soldaatvliegen worden gevoed met reststromen.

Verduurzamen

SeaH2Land: Duurzame waterstof voor de industrie

Ørsted en de grote industriële bedrijven in het North Sea Port cluster hebben de gezamenlijke ambitie om met een 1 GW elektrolyser voor duurzame waterstofproductie de CO2-uitstoot in het Nederlands-Vlaamse industriële cluster fors te verminderen.

Innoveren Toerisme Investeren Verduurzamen

Duurzaam energieverbruik Camping Weltevreden

Camping Weltevreden kreeg als eerste een lening via het Fonds Vrijetijdseconomie en realiseert hiermee zijn plan voor een gasloze camping.

Verduurzamen

Uitwisseling restwarmte Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions wisselen restwarmte uit en besparen hiermee jaarlijks 600.000 – 800.000mᶟ aan aardgas en ca. 1 Kton CO2.

Toerisme Innoveren Investeren

Verduurzamen watergebruik Camping Olmenveld

Camping Olmenveld werkt aan het circulaire hergebruik van al het water op hun camping en maakte hiervoor gebruik van het Fonds Vrijetijdseconomie.

Neem contact met ons op

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen?

We verwijzen je voor jouw specifieke vraag of behoefte door naar de juiste partners in ons brede netwerk en wijzen je op bestaande initiatieven waar jij bij kunt aanhaken

Carola Helmendach-Nieuwenhuize

Projectmanager Circulaire economie

Kees-Jan Grin

Projectmanager Circulaire Economie & Energietransitie

Jesse Leemeijer

Projectmanager Circulaire economie & energietransitie

Daphne d'Hont

Projectmanager Agrifood

Laurens Meijering

Projectmanager Agrifood