Een lening voor de vrijetijdssector

Inspelen op de energietransitie, circulair bouwen of vergroenen met een sterk natuur- en landschapsontwikkelingsplan. Je bedrijf verduurzamen en de kwaliteit verbeteren is noodzakelijk voor de toekomst. Dit kost tijd en geld. Voor toeristische bedrijven is het vaak lastig financiering voor innovatieve toekomstplannen rond te krijgen. Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland biedt een uitkomst. Ontdek of jouw bedrijf in aanmerking komt.

Financiering voor bedrijven

Toerisme is een topsector voor de Zeeuwse economie. Om te werken aan een gebalanceerde en sterke vrijetijdssector is het toekomstbeeld Bestemming Zeeland 2030 vormgegeven.

Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland verstrekt leningen voor de kwaliteitsverbetering, innovatie en verduurzaming van bedrijven in de vrijetijdssector en draagt daarmee bij aan het toekomstbeeld Bestemming 2030. Ondernemers kunnen een lening aanvragen tot € 750.000 om te investeren in de toekomst van hun bedrijf. Denk aan plannen over energietransitie, innovatieve conceptontwikkeling, circulair bouwen of natuur- en landschapsontwikkeling.

Komt jouw plan in aanmerking voor het fonds? Bekijk de voorwaarden.

Kansen voor jouw bedrijf

Het fonds biedt een kans voor investeringen die lastig te financieren zijn. Een lening van het fonds biedt diverse voordelen:

  • Versnelling van realisatie van plannen voor verduurzaming, landschapsontwikkeling en onderscheidend aanbod
  • Mogelijkheid om lening te combineren met andere vormen van financiering
  • Versnelde aflossing altijd mogelijk

Investment Manager Yvonne Braamse-Joosse kan je meer vertellen over de kansen die het fonds biedt. Ga met haar in gesprek.

Zij gingen je voor

Vanaf 2020 zijn er al diverse leningen verstrekt. Bekijk de verhalen van ondernemers en ontdek wat de lening voor hun bedrijf heeft betekend.

Toerisme Innoveren

Herinrichting Ons Buiten

Ons Buiten gaf hun terrein een nieuwe inrichting en maakte daarvoor gebruik van het Fonds Vrijetijdseconomie.

Innoveren Investeren Toerisme

Hulp bij herinrichting camping Zilt bij Zee

Camping Zilt bij Zee vernieuwd en maakt hierbij gebruik van onze ondersteuningsmiddelen en een lening van het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland.

Toerisme Innoveren Investeren

Verduurzamen watergebruik Camping Olmenveld

Camping Olmenveld werkt aan het circulaire hergebruik van al het water op hun camping en maakte hiervoor gebruik van het Fonds Vrijetijdseconomie.

Innoveren Toerisme Investeren Verduurzamen

Duurzaam energieverbruik Camping Weltevreden

Camping Weltevreden kreeg als eerste een lening via het Fonds Vrijetijdseconomie en realiseert hiermee zijn plan voor een gasloze camping.

Alles wat je moet weten over het Fonds Verblijfsrecreatie

Meer informatie over het fonds


Je komt in aanmerking als je bedrijf:

  • Gevestigd is in Zeeland (fysiek en actief aanwezig)
  • Actief is als mkb-bedrijf binnen de branches verblijfsrecreatie, dagattractie en waterrecreatie

Als je gebruik wilt maken van het fonds kun je contact opnemen met Investment Manager Yvonne Braamse-Joosse. Tijdens een intakegesprek kijken we of de aanvraag voldoet aan de kaders en voorwaarden van het fonds. Financieringsaanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundigencommissie. Na financiering blijven we in contact en monitoren we de voortgang.

Om in aanmerking te komen voor een lening, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • Jouw bedrijf is een mkb-bedrijf actief in de Zeeuwse vrijetijdseconomie binnen de branches verblijfsrecreatie, waterrecreatie en dagattracties;
  • Je plan is realistisch en past binnen de kaders van Zeeuwse Kustvisie en Toekomstbeeld Bestemming 2030 ;
  • Leningen worden verstrekt op basis van beoordeling door een onafhankelijke deskundigencommissie en bedragen vanaf € 50.000 tot maximaal € 750.000;
  • De looptijd van de lening is maximaal 9 jaar;
  • Boetevrije aflossing of herfinanciering is mogelijk.

Samenwerking met financiers

Het Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland wordt uitgevoerd door Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisatie HISWA-RECRON en banken. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Neem contact met ons op

Komt jouw plan in aanmerking?

Benieuwd of een lening van het fonds een uitkomst biedt voor de toekomst van jouw bedrijf? Neem contact op met Investment Manager Yvonne Braamse-Joosse. Zij gaat graag in gesprek over de mogelijkheden.

Yvonne Braamse-Joosse

Investment Manager