Sterker maken regionale economie

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering (onder andere terugdringen uitstoot van koolstof), duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

105 miljoen beschikbaar tot 2027

Voor de periode 2021-2027 stellen de Europese Unie en het Rijk in totaal 105 miljoen euro beschikbaar. De drie provincies dragen in totaal zo’n 45 miljoen euro bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het in totaal geïnvesteerde bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 300 miljoen euro.

Eerstvolgende openstelling OPZuid: 2 oktober 2023

In 2023 zijn er voor OPZuid twee openstellingen. Projecten dienen zich te richten op één of meerdere van de aangewezen thema’s.

De eerste openstellingsdatum is 15 april 2023. De sluitingsdatum is 26 mei 2023.
De tweede openstellingsdatum is 2 oktober 2023. De sluitingsdatum is 17 november 2023.

Factsheet OPZuid

Meer informatie over OPZuid
Neem contact met ons op

Meer weten over OPZuid?

Wil je meer weten over OPZuid of één van onze andere financieringsmogelijkheden? Neem contact op met Yvonne Braamse.