Sterker maken regionale economie

OPZuid richt zich op het sterker maken van de regionale economie zodat deze kan concurreren met andere regio's. Ook zetten wij het programma OPZuid in om meer banen te creëren en vernieuwende projecten te ontwikkelen. Daarbij is het vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de vernieuwingen bijdragen aan de overgang naar duurzame energie, tegengaan van klimaatverandering (onder andere terugdringen uitstoot van koolstof), duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame landbouw & voeding en een duurzame gezondheidssector.

105 miljoen beschikbaar tot 2027

Voor de periode 2021-2027 stellen de Europese Unie en het Rijk in totaal 105 miljoen euro beschikbaar. De drie provincies dragen in totaal zo’n 45 miljoen euro bij. Daarnaast betalen ook bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden mee aan projecten die voortkomen uit het OPZuid-programma. Het in totaal geïnvesteerde bedrag voor projecten in Zuid-Nederland wordt geschat op 300 miljoen euro.

Nieuwe openstellingen in 2024: februari-april en september-november

De voorjaarsopenstelling 2024 is van 19 februari 2024 t/m 12 april 2024.

De najaarsopenstelling 2024 is van 16 september t/m 1 november 2024.

In de plaats van de vijf transities zoals bij de vorige openstelling (energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid) komen nu de twee Europese beleidsdoelstellingen 'slimmer Europa' en 'groener Europa' centraal te staan. Onder die beleidsdoelstellingen zijn de transities dan weer verdeeld over de vijf bekende thema's: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid.

Infosessie & verdiepingsgesprekken
Voorafgaand aan de openstelling is er ook weer een informatiebijeenkomst (door Stimulus) en zijn er verdiepingsgesprekken. Noteer alvast de volgende data in je agenda:
- Donderdag 29 augustus 2024 informatiebijeenkomst door Stimulus (nadere gegevens volgen)
- Dinsdag 3 september 2024 verdiepingsgesprekken in Abdij, Middelburg
- Dinsdag 1 oktober 2024 verdiepingsgesprekken in Abdij, Middelburg

Meer informatie over OPZuid

Factsheet OPZuid - Openstelling voorjaar 2024, thema: energie

Factsheet OPZuid - Openstelling voorjaar 2024, thema's: klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding & gezondheid

Neem contact met ons op

Meer weten over OPZuid?

Wil je meer weten over OPZuid of één van onze andere financieringsmogelijkheden? Neem contact op met Yvonne Braamse.

Yvonne Braamse-Joosse

Investment Manager