Duurzame economische structuurversterking

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood; Zorg.

De vraag vanuit de ondernemer staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Waarvoor subsidie aanvragen?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. De subsidie bestaat uit 2 onderdelen, voor:

Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s, zodat nieuwe programma’s, projecten en business cases ontstaan. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren.

Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie. Zie voor de exacte definitie artikel 2, onder 86, van de Algemene groepvrijstellingsverordening (AGVV).

Uitgesloten zijn routinematige of periodieke wijzigingen van bestaande producten, processen, diensten en activiteiten, zelfs als de wijzigingen verbeteringen inhouden.

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland doordat het bijdraagt aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren en het project biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster.

Openstelling

Van 6 oktober 2023 tot en met 19 januari 2024 (17:00 uur) kon subsidie aangevraagd worden.


Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Vanuit Impuls Zeeland worden de aanvragen voor deze subsidie begeleid. Aanvragers dienen een projectidee in, dat getoetst wordt op de kaders van de regeling. De innovatie wordt beoordeeld en er wordt uitgezocht of relevante bedrijven en kennispartners zijn aangesloten. Ook worden conceptplannen beoordeeld voordat deze worden ingediend.

Meer informatie over de subsidie en voorwaarden

Factsheet Zeeland in Stroomversnelling
Neem contact met ons op

Hulp bij aanvragen?

Vanuit Impuls Zeeland begeleiden wij de subsidieaanvragen voor Zeeland in Stroomversnelling. Heb je vragen of wil je een aanvraag doen? Neem contact op met Yvonne Braamse.