Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Voor groeiende ondernemers met impact op Zeeland

Bedrijven kunnen via het Zeeuws ParticipatieFonds (ZPF) in aanmerking komen voor (groei)kapitaal. Het ZPF investeert voornamelijk tot € 1 miljoen en met uitzondering tot maximaal €2,5 miljoen. Het fonds fungeert niet alleen als geldverstrekker, maar denkt actief mee en zet zich in voor de ontwikkeling en groei van het bedrijf middels het bieden van begeleiding en toegang tot het uitgebreide netwerk van het fonds.

Het ZPF onderscheidt zich door

 • Een proactieve houding, een pragmatische insteek met korte lijnen en snel schakelen.
 • Een actieve rol in de strategievorming en begeleiding van de participaties.
 • Kennis van en ervaring met innovatie en alle uitdagingen die hierbij komen kijken.
 • Kennis van de Zeeuwse economie inclusief een breed (Zeeuws) netwerk

Voor wie is het Zeeuws ParticipatieFonds?

Het fonds is er voor innovatieve bedrijven in de 'vroege groeifase' en/of bedrijven die willen doorgroeien. Om van het fonds gebruik te maken moet een bedrijf al actief zijn op de markt en omzet gemaakt hebben. Daarnaast moet de ondernemer(s) openstaan voor feedback van sparringspartners. Ook moet een bedrijf gevestigd zijn in Zeeland of in ieder geval aantoonbare impact hebben op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid.

Is het Zeeuws ParticipatieFonds iets voor jou? Neem contact op met onze investmentmanagers.

Alles wat je moet weten over het Zeeuwse Participatiefonds

Werkwijze van het Zeeuws ParticipatieFonds

Het Zeeuwse Participatie fonds werkt met bedrijven met een proactieve houding, pragmatische aanpak en bedrijven die snel kunnen schakelen. Een investeringstraject is intensief. Van de ondernemer wordt gevraagd voldoende tijd vrij te maken en relevante gegevens te verstrekken. Het streven is een kortdurend traject: gewoonlijk is er binnen vier tot zes maanden een deal. Dit is uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

De investering vanuit het ZPF vindt plaats door een aandelenbelang, eventueel gecombineerd met een lening. Het maximale investeringsbedrag bedraagt €2.500.000,-.

Om een vliegende start te kunnen maken zijn een aantal documenten nodig:

 • Een door een financieel deskundige geaccordeerd businessplan, waarin een financiële prognose is opgenomen voor de komende drie tot vijf jaar.
 • De laatste 2 jaarrekeningen.
 • Recente tussentijdse cijfers.

Met de door de ondernemer aangeleverde documenten en informatie uit diverse gesprekken met de ondernemer en zijn/haar team wordt een quickscan opgesteld. Deze quickscan wordt voorgelegd aan het ZPF-bestuur en het Investeringscomité.

Indien vanuit de quickscan een ‘go’ volgt, wordt een investeringsvoorstel opgesteld. Onderdeel hiervan zijn:

 • Onderhandelingen over de termsheet (voorwaarden m.b.t. waardering, zeggenschap, exit e.d).
 • Een teamanalyse, interviews en analyse trackrecord.
 • Een due diligence, al dan niet deels uitgevoerd door een externe deskundige.

Tenslotte presenteert de ondernemer aan het ZPF-board, waarna bij een positief besluit de middelen doorgaans snel beschikbaar worden gesteld.

Als aandeelhouder willen we graag een actieve rol spelen als sparringpartner en indien nodig middels hands-on begeleiding op diverse gebieden die van belang zijn bij strategievorming en uitrol hiervan. Dit is altijd maatwerk en in overleg met de ondernemer. Als ZPF willen we alleen investeren in bedrijven die hier nadrukkelijk voor open staan.

De investeringshorizon van het ZPF is doorgaans vijf tot acht jaar, daarna volgt een exit. Hierover worden bij aangaan van de participatie heldere afspraken gemaakt. Een exit kan middels terugkoop van aandelen door ondernemer(s), bedrijf of verkoop aan een strategische partij plaatsvinden. Jaarlijks wordt de exit strategie tijdens de aandeelhoudersvergadering besproken.

 • Bedrijven die nog geen omzet hebben gerealiseerd.
 • Bedrijven actief in vastgoed, horeca of detailhandel (B-to-C).
 • Bedrijven die niet beschikken over een gedegen administratie- en managementinformatiesysteem.
 • Bedrijven die MVO niet hoog in het vaandel hebben staan.
 • Bedrijven die zich door eigen toedoen in financiële moeilijkheden bevinden.
 • Bedrijven die niet open staan voor feedback (ook in het investeringstraject) en hands-on begeleiding.
 • Bedrijven die geen duidelijk aantoonbare impact hebben op de Zeeuwse economie/werkgelegenheid.
 • Eenmansbedrijven.
 • Bedrijven die geen aandeelhouder aan boord willen.

Ondernemersverhalen

Wij zijn er voor ondernemend Zeeland. We hebben al tientallen Zeeuwse ondernemers geholpen. Ben jij de volgende?

Investeren

Van frustratie naar doorbraak

René Riemens ontwikkelde zijn onderneming door en kwam tot een grote internationale doorbraak met behulp van onze ondersteuningsmiddelen.

Innoveren Logistiek Investeren

HelloContainer

HelloContainer is dé digitale oplossing voor het exporteren van containers. Wij hebben het bedrijf ondersteund in verschillende groeifasen.

Partners in het Zeeuws Participatiefonds
Neem contact met ons op

Meer weten? Onze Investment Managers helpen je verder!

Ben je op zoek naar meer informatie over heet Zeeuws ParticipatieFonds? Of ben je benieuwd of het fonds ook voor jouw bedrijf een uitkomst biedt? Ga met onze Investment Managers in gesprek!