Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Heb jij een innovatief idee om hernieuwbare grondstoffen of duurzame energie in te zetten? Een ingenieuze oplossing voor een betere zorg op maat of slimmere productieprocessen? Maar ontbreek je nog bepaalde kennis en expertise om dit te realiseren? CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je bij het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Maatschappelijke uitdagingen aanpakken
CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).

CrossRoads focust op innovaties gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan, met digitalisering als ondersteunend proces:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

Matchmaking, subsidie en begeleiding
De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van €250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. De ambitie is om tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.

Naast de subsidie helpt het CrossRoads-consortium met het vinden van een partner(s) over de grens en zorgt het voor begeleiding tijdens en na het innovatieproject.

Nieuwe oproep opent 1 maart 2024
Op 1 maart opent een tweede oproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland. Die loopt tot en met 26 april 2024. Tijdens deze ronde is opnieuw een subsidiebudget van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum van € 250.000 per project.

Meer informatie? Neem contact op
Heb jij een innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op een van de transitieprioriteiten? En wil je graag over de grenzen heen samenwerken met andere bedrijven? Neem contact op met Investment Manager Rosco Ephraïm, de regionale contactpersoon voor CrossRoads.

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder!

Wil je meer weten over CrossRoads? Neem contact op met Investment Manager Rosco Ephraïm.