Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Heb jij een innovatief idee om hernieuwbare grondstoffen of duurzame energie in te zetten? Een ingenieuze oplossing voor een betere zorg op maat of slimmere productieprocessen? Maar ontbreek je nog bepaalde kennis en expertise om dit te realiseren? CrossRoads Vlaanderen-Nederland helpt je bij het vinden van een partner over de grens en subsidieert product- of procesinnovaties die bijdragen aan maatschappelijke transities: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Maatschappelijke uitdagingen aanpakken
CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland).

CrossRoads focust op innovaties gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan, met digitalisering als ondersteunend proces:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

Matchmaking, subsidie en begeleiding
De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van €250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. De ambitie is om tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.

Naast de subsidie helpt het CrossRoads-consortium met het vinden van een partner(s) over de grens en zorgt het voor begeleiding tijdens en na het innovatieproject.

Nieuwe oproep opent 26 augustus 2024
Op 26 augustus opent de derde oproep van CrossRoads. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen t/m 4 oktober. Na sluiting van het e-loket worden de ingediende innovatieprojecten met elkaar vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria. De projecten die als beste uit de tender komen, ontvangen subsidie.

Lees ook:

CrossRoads kondigt derde oproep aan

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder!

Heb jij een innovatief en technisch haalbaar projectidee gericht op een van de transitieprioriteiten? En wil je graag over de grenzen heen samenwerken met andere bedrijven? Neem contact op met Investment Manager Rosco Ephraïm of Peter Gideonse.