Grensoverschrijdende samenwerking

Dit project is afgerond.

CrossRoads2 is een Interreg Vlaanderen-Nederland project gericht op innovatie door mkb in de regio Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands-Limburg). De kerntaak bestaat uit het stimuleren van innovatie door:

  • het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams/Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
  • het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert) met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase;
  • het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams/Zuid-Nederlandse innovatieproject;
  • het opvolgen van deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.
Meer informatie over Crossroads

Doel

CrossRoads2 heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen mkb-ers in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De focus ligt daarbij op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de ‘smart specialisation strategy’ van de regio’s: high-tech systemen, chemie & materialen, agrofood, life sciences & health, cleantech, biobased economy, logistiek en maintenance.

Mkb-bedrijven krijgen ondersteuning bij het ontwikkelen van goede en technisch haalbare projectideeën tot volwaardige projectvoorstellen. Er is 6,75 miljoen euro gereserveerd als subsidie voor innovatieprojecten en 0,5 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies.

Resultaten

Met het CrossRoads project werd hulp aangeboden bij het vinden van een partner in Vlaanderen of Zuid-Nederland. Er zijn 75 innovatieprojecten gesteund, goed voor zo'n 9,4 miljoen euro. Ook werden er 43 haalbaarheidsstudies gesteund met ruim 413.000 euro subsidies.

Bekijk de video met de eindresultaten

Financiers

CrossRoads2 wordt gefinancierd binnen het interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Meer info: www.grensregio.eu.

Naast Interreg V Vlaanderen-Nederland wordt het project ook gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Vlaams Gewest en de Provincies Antwerpen, Nederlands-Limburg, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Zeeland.

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder!

Wil je meer weten over Europese subsidies? Neem contact op met Investment Manager Rosco Ephraïm.