Instrument 1: Haalbaarheidsonderzoek

Binnen het instrument Haalbaarheidsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst. Het betreft onderzoek en analyse van het technisch en economisch potentieel van de innovatie, met als doel de besluitvorming te ondersteunen.

Instrument 2: R&D samenwerkingsprojecten

Binnen het instrument R&D samenwerkingsprojecten kan subsidie worden aangevraagd voor projecten met ten minste twee mkb-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of leidt tot wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

Het project dient bij te dragen aan één of meerdere maatschappelijke missies of sleuteltechnologieën uit de Kennis- en Innovatieagenda’s. De missies zijn:

  • Energietransitie en duurzaamheid;
  • Landbouw, water en voedsel;
  • Gezondheid en zorg;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën

Voor wie is de subsidie beschikbaar

  • MIT haalbaarheid: een individuele mkb-onderneming, gevestigd in Zuid-Nederland of een mkb-onderneming die een project uitvoert dat ten goede komt aan Zuid-Nederland.
  • MIT R&D samenwerking: een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Andere natuurlijke of rechtspersonen mogen onderdeel vormen van het samenwerkingsverband, mits minimaal twee mkb-ondernemingen optreden als aanvrager.

Openstellingen

  • MIT Haalbaarheid (first come first serve): dinsdag 9 april (9.00 uur) - dinsdag 17 september (17.00 uur);
  • MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): dinsdag 11 juni (9.00 uur) - dinsdag 17 september (17.00 uur).

Meer informatie

Bekijk de factsheet hieronder voor meer informatie of neem contact op met één van onze managers. Kijk ook op: stimulus.nl/mit-zuid

Factsheet MIT Zuid haalbaarheidsubsidie


Factsheet MIT Zuid R&D samenwerkingsprojecten
Neem contact met ons op

We helpen je graag verder!

Neem voor meer informatie contact op met Rosco Ephraïm of Peter Gideonse.