Heel Zeeland Breedband

Dat zou mooi zijn!

Heel Zeeland breedband! Dat zou mooi zijn, helaas is een kleine groep huishoudens en bedrijven in dunbevolkte gebieden niet voorzien van (snel) internet. Hoe kunnen deze adressen toch worden aangesloten? En welke oplossingen zijn momenteel al beschikbaar?

Breedband in het buitengebied is essentieel

De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners en bedrijven in het buitengebied van toenemend belang.

De Provincie Zeeland heeft onderzoek laten doen naar de adressen zonder  toekomstbestendig internet (minder dan 30 Mbit/sec). In het buitengebied van Zeeland zijn dit er ruim 9000. Op deze site kunt door naast het totaaloverzicht hieronder op u gemeenste te klikken en bekijken wat de resultaten van het onderzoek zijn in uw gemeente.

De oplossing

De Provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar om hulp te bieden aan de buitengebieden. Hoe werkt dit in de praktijk:

  • De subsidie van € 100,- per adres is beschikbaar als de gemeente waarin dit adres zich bevindt meedoet en ook € 100,- beschikbaar stelt.
  • Als een gemeente meedoet, is er dus € 200,- per adres beschikbaar.
  • Als er een marktpartij is die de aansluiting verzorgt in uw gemeente, welke voldoet aan de kwaliteitseisen, dan kunt u de subsidie aanvragen bij uw gemeente (voorop gesteld natuurlijk dat uw gemeente meedoet).
  • Let op! Er is een maximum gesteld, dus u moet er snel bij zijn.