Heel Zeeland Breedband

De beschikbaarheid van snel internet is een onmisbare factor voor economische en maatschappelijke ontwikkeling. Ons dagelijks leven wordt steeds afhankelijker van snelle internetverbindingen. Digitale ontsluiting van het buitengebied is daarom voor bewoners en bedrijven in het buitengebied van toenemend belang.

De Provincie Zeeland heeft onderzoek laten doen naar de adressen zonder  toekomstbestendig internet (minder dan 30 Mbit/sec). In het buitengebied van Zeeland zijn dit er ruim 9000. Afgelopen jaar is subsidie beschikbaar gesteld door de Provincie Zeeland, waarvan de uitrol momenteel plaatsvindt.