Veere

Dialogic concludeerde in 2015 dat een bekabelde oplossing binnen de gemeente Veere er duur en uitdagend is, met name doordat witte percelen doorgaans erg geïsoleerd liggen. Een aanscherping van de aanbodsanalyse met de DELTA/Zeelandnet-data bevestigt dit beeld. Er zijn nog maar weinig gebieden met genoeg schaal en concentratie over. Een vast-draadloze oplossing zien we als de meest realistische oplossing.

 

Witte gebieden

Met substantiële steun vanuit de (lokale) overheid kunnen de kansen voor een bekabelde oplossing uiteraard aanzienlijk verbeteren. Aangezien de witte percelen verspreid over het gebied liggen, ligt aankoppeling op het netwerk van DELTA/ZeelandNet voor de hand. Dialogic ondersteunt de gemeente Veere op dit moment in haar besluitvorming rondom het ondersteunen van nieuwe uitrol in het buitengebied. Men kijkt hierbij zowel naar vast-draadloze als naar bekabelde oplossingen. 

De eigenaren van de verschillende strandtenten verkennen op dit moment de mogelijkheid om gezamenlijk een draadloze oplossing te realiseren. Hiermee komen deze moeilijk te bereiken locaties (ze liggen immers achter de duinen) te vervallen als witte adressen.

Witte percelen Veere

Geïnteresseerd in snel internet?

Bij ons zijn op dit moment 3 providers bekend die in Zeeland via de draadloos/vaste techniek snel internet faciliteren. Kijk op de website van deze providers wat zij voor uw adres kunnen betekenen.

delta.nl

skylinq.nl

skyline-telecom.nl

In de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Kapelle, Reimerswaal, Goes, Borsele, Hulst en Terneuzen zijn gebied coalities actief die binnenkort vraagbundeling zullen starten voor de marktpartij die volgens hen de beste dienst verleent. De gebied coalities bestaan uit partijen zoals de ZLTO, Vekabo, Recron maar soms ook ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties. De gemeenten faciliteren door mee te doen aan de aansluitsubsidieregeling. Informeer bij uw gemeente wanneer hier het loket voor open gesteld wordt.