Middelburg

Op de lintbebouwing langs de Calandweg (oost) en de Koudekerkseweg (west) na, is het witte buitengebied van Middelburg beperkt qua omvang. De meeste percelen liggen relatief geïsoleerd ten opzichte van elkaar. Het ligt voor de hand dat deze percelen de samenwerking opzoekt met initiatieven in de aangrenzende gemeenten, zeker in het scenario waarbij er vast-draadloos netwerken worden uitgerold binnen de provincie.

Witte gebieden

Opvallend is het lint witte percelen op vliegveld Midden-Zeeland. Door de bedrijvigheid op dit terrein verwachtte we dat hier goede breedbandvoorzieningen voor handen zouden zijn. Navraag bij de vliegschool Zeeland Zweefland heeft echter uitgewezen dat de ondernemers op dit moment grote problemen ondervinden. De reactie was typerend voor het buitengebied: ‘We zitten aan het einde van het koperlijntje. Iedereen klaagt steen en been. De lijn van ons pand lijkt nog net iets beter dan die van de het bedrijf naast ons. Die komen wel eens langs met een USB-stick om een bestand vanaf mijn computer te versturen’.

De ondernemers op dit terrein zouden gebaat zijn bij een gebiedsdekkend vast-draadloos netwerk, maar ook een straalverbinding vanaf bijvoorbeeld de televisietoren in Goes naar een van de bedrijfshallen kan al uitkomst bieden. De ondernemers kunnen gezamenlijk voor de onderlinge ontsluiting op het terrein zelf zorgen.

Witte percelen Middelburg

Geïnteresseerd in snel internet?

Bij ons zijn op dit moment 3 providers bekend die in Zeeland via de draadloos/vaste techniek snel internet faciliteren. Kijk op de website van deze providers wat zij voor uw adres kunnen betekenen.

delta.nl

skylinq.nl

skyline-telecom.nl

In de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Kapelle, Reimerswaal, Goes, Borsele, Hulst en Terneuzen zijn gebied coalities actief die binnenkort vraagbundeling zullen starten voor de marktpartij die volgens hen de beste dienst verleent. De gebied coalities bestaan uit partijen zoals de ZLTO, Vekabo, Recron maar soms ook ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties. De gemeenten faciliteren door mee te doen aan de aansluitsubsidieregeling. Informeer bij uw gemeente wanneer hier het loket voor open gesteld wordt.