Pilot innovatieve concepten horeca en detailhandel

Meer ruimte voor innovatieve concepten

De vraag van gemeenten om de regelgeving voor detailhandel en horeca aan te passen aan de tijd van vandaag wordt steeds belangrijker. Winkelgebieden, en in Zeeland ook zeker de toeristencentra, hebben behoefte aan regels die meer ruimte geven voor innovatieve concepten. Op deze manier wordt de aantrekkelijkheid van deze gebieden geborgd of vergroot. Een landelijke pilot ingezet door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zal hier mogelijk duidelijkheid over gaan geven. Zeeland is één van de deelnemende gebieden.

Onderzoeken en aanpassen regelgeving

In april 2016 is de VNG gestart met een pilot mengvormen horeca en detailhandel. Zeeland heeft onder begeleiding van Impuls de gemeenten Terneuzen, Vlissingen, Goes, Middelburg en Schouwen-Duiveland aangesloten, met in totaal een 70-tal ondernemers. Doel van de pilot is te onderzoeken of schrappen of aanpassen van regelgeving zoals bestemmingsplannen en drank- en horecawet kan leiden tot nieuwe innovatieve bedrijfsconcepten in de horeca en retail.

Kansen voor gemeenten en ondernemers

De pilot heeft veel stof doen opwaaien in het hele land. Impuls ziet duidelijk kansen voor gemeenten en ondernemers. De pilot loopt tot half 2017 en is hopelijk een eerste aanzet tot wijziging van de Drank en Horecawet en andere inzichten van gemeenten ten aanzien van bestemmingsplannen. De eerste indrukken uit het onderzoek van Berenschot wijzen op een positieve beleving van de consument