Ondernemers verbonden met TOZ

Het platform Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) brengt ondernemers bij elkaar.

TOZ is de verbindende schakel tussen overheden, brancheorganisaties, ondernemers en andere belangrijke stakeholders. De brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, VeKaBo-In het Groen en Stichting Dagattracties Zeeland zijn betrokken bij het Dagelijks Bestuur. Het platform bereikt hierdoor heel Zeeland en is voor iedere ondernemer waardevol.

Samenwerken aan ondernemersbelangen

Om de belangen van ondernemers te vertegenwoordigen, werkt Toeristisch Ondernemend Zeeland samen met partijen als Kenniscentrum Kusttoerisme, Impuls Zeeland, Ondernemers Platforms en overlegstructuren, gemeenten en de Provincie. Door samen te werken zorgt TOZ ervoor dat ondernemersbelangen van de sector worden meegenomen in projecten, programma’s en beleidsprocessen.

De voordelen van TOZ

Met Toeristisch Ondernemend Zeeland zijn ondernemers vertegenwoordigd in belangrijke processen voor de toekomst, zoals visietrajecten, overleggen en klankbordgroepen.

  • Breed netwerk
  • Onpartijdig
  • Vertegenwoordiging zonder lidmaatschap

Meer weten over Toeristisch Ondernemend Zeeland? Neem contact op met coördinator Toeristisch Ondernemend Zeeland Karlijn Schenk.

Structuur van het platform

Het Dagelijks Bestuur van TOZ bestaat uit:

  • Arjen Brinkman, Vice- Voorzitter (HISWA-RECRON)
  • Jerry Troy, Bestuurslid (Koninklijke Horeca Nederland)
  • Kees Mesu, Bestuurslid (VeKaBo-In het Groen)
  • Sylvia de Geest, Bestuurslid (Stichting Dagattracties Zeeland)

Belangrijke thema's binnen het platform

Toeristisch Ondernemend Zeeland vertegenwoordigd de ondernemersbelangen van de toeristische sectors in programma's, projecten en beleidsprocessen. Het platform heeft een aantal belangrijke thema's op de agenda staan, zoals imago, arbeidsmarkt, duurzaamheid, omgevingskwaliteit en organisatiekracht.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Zeeland een aantrekkelijke provincie blijft om in te recreëren, leven en ondernemen? Toerisme zorgt naast inkomsten ook voor drukte. De sector heeft de uitdaging te zorgen voor de juiste balans tussen wonen en recreëren.

Toerisme in Zeeland groeit, maar het aantal werknemers doet dat niet. Bijna elk bedrijf dat actief is in de vrijetijdssector heeft moeite om voldoende en goed personeel te vinden én te behouden. TOZ werkt mee aan een plan om gezamenlijk deze arbeidsproblematiek aan te pakken.

Toerisme heeft niet altijd een positief imago. Inwoners klagen over drukte en werknemers zien niet altijd de carrière kansen. TOZ werkt samen met ondernemers en andere partijen aan een positief beeld van de sector

Het klimaat verandert steeds sneller. Iedereen moet verduurzamen, zo ook de toeristische sector. TOZ stimuleert ondernemers aan de slag te gaan met duurzaamheid door bijvoorbeeld circulaire oplossingen toe te passen of stappen te maken in de energietransitie.

Als sector sta je sterk door vanuit één gedachtengoed te werken. TOZ werkt aan de organisatiekracht van de sector om zo samenwerkingen met overheden en ondernemers te versterken.

Weten wat er speelt? Volg het platform op LinkedIn

Wil jij weten waar TOZ mee bezig is? Of ben je op zoek naar contact met andere ondernemers uit de toeristische sector in Zeeland? Vanuit Toeristisch Ondernemend Zeeland is er een LinkedIngroep ontwikkeld waar interessante informatie gevonden kan worden.

Volg TOZ op LinkedIN

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder

Wil je meer weten over Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ)? Of heb je een vraag aan het bestuur. Neem contact op met coördinator Karlijn Schenk. Zij helpt je graag verder.

Karlijn Schenk

Coördinator Toeristisch Ondernemend Zeeland