Toekomstbestendig ondernemen in Zeeland

Waarom Zeeland de hotspot is om toekomstbestendig te ondernemen

Er is in Zeeland veel expertise en potentie aanwezig om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te optimaliseren. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken hier samen aan concrete business cases waarin oog is voor kosten, regelgeving, technologie en beschikbare grondstoffen. Wanneer jij jouw bedrijf in Zeeland vestigt kun je hier optimaal gebruik van maken. Tal van bedrijven met een hoge energiebehoefte of ambities om duurzaam te ondernemen kozen al voor Zeeland als vestigingsplaats. En dat is niet voor niets.

Al ver voordat circulaire economie een begrip was, startten we in Zeeland de eerste onderzoeken en pilots voor een circulair gebruik van grondstoffen. Zeeland bulkt door deze vroege start inmiddels van de ervaring en expertise op dit vlak.

Er is een groot bestaand industrieel cluster met talrijke synergiekansen, zoals het gebruik van restwarmte als energiebron of het recyclen van plastics en ander materiaal. Dit is er niet alleen, hier wordt ook al volop gebruik van gemaakt.

Innovatie in circulaire economie en de overstap naar hernieuwbare energie staan hoog op de Zeeuwse agenda. Het bedrijfsleven neemt daarin het voortouw en werkt actief samen met overheden en kennisinstellingen. Dit uit zich in actieve samenwerkingsverbanden, talrijke pilots en een hele reeks aan nieuwe, succesvolle technologieën, vaak sector-overstijgend.

Bijvoorbeeld binnen Smart Delta Resources, waarin grote industriële bedrijven zoeken naar synergiën zoals het gebruik van restwarmte als energiebron. Eenzelfde soort initiatief is er voor en door MKB-ondernemers: Symbiosis for Growth (S4G).

Op het gebied van energietransitie zijn in Zeeland al veel successen geboekt zoals een groot windmolen- en zonnepanelenpark en veelbelovende projecten rondom groene waterstof. Maar ook de eerste successen in de grondstoffentransitie zijn al realiteit. Bovendien is Impuls Zeeland een van de oprichters van het Zeeuws Energieakkoord en ondersteunen en adviseren we bedrijven bij energieopwekking en besparing.

Waterstof is van cruciaal belang voor verduurzaming van de industrie. Zeeland is als onderdeel van de Smart Delta Resources-regio (SDR) hard op weg het grootste duurzame waterstofcluster van Nederland én Europa te worden. Nu al is de SDR-regio met 580 kiloton per jaar het grootste industriële waterstofcluster van de Benelux. Er zijn vergevorderde plannen om de huidige grijze waterstof om te zetten naar groene waterstof, afkomstig van zonne- en windenergie. Daarvan is in Zeeland een enorm aanbod. Daarnaast worden ook de mogelijkheden van blauwe waterstof (CO2-afvang en -opslag), gele waterstof (import), oranje waterstof (uit afval) en paarse waterstof (nucleair) onderzocht. Tal van projecten hebben hierin al grote successen opgeleverd.

Enkele voorbeelden van duurzame waterstofprojecten in Zeeland:

  • Uitwisseling van waterstof (bijproduct) via een buisleiding tussen Dow en Yara (gerealiseerd in 2018)
  • “ELYGator”, Air Liquide heeft een project voor 200 MW elektrolyse in Terneuzen
  • “H2ero”, 150 MW elektrolyser in Vlissingen on-site bij Zeeland Refinery (TotalEnergies-Lukoil)
  • “Haddock”, 100 MW elektrolyser on-site bij Yara Sluiskil, project met Ørsted
  • “Hy2Zer0” bij Dow in Terneuzen, waarbij methaanrijke reststromen uit het kraakproces worden gebruikt om waterstof te produceren en de huidige krakers worden aangepast om volledig op waterstof te draaien
  • “SeaH2Land”, 500 MW elektrolyser door Ørsted in Vlissingen-Oost, groei naar 1GW
  • Ontwikkeling van regionale grensoverschrijdende open-access waterstof buisleiding infrastructuur "Hydrogen Delta Network”
  • 20MW projecten in Vlissingen en op de Axelse vlakte van VisionH2 om groene waterstof te produceren

We noemden al de circulaire economie, waterstof- en windenergie, maar daarmee zijn we er nog lang niet. Zeeland beschikt over een uitzonderlijk brede energiemix met daarin ook kern- en zonne-energie. De enige kerncentrale van Nederland staat in het Zeeuwse Borssele. Een uitbreiding ervan wordt momenteel onderzocht. Dit zou dus in de toekomst tot een enorme toename aan elektriciteit kunnen leiden.

Daarnaast is Zeeland ook een grote biomassa- en gascentrale rijk en ligt hier het op één na grootste zonnepanelenpark van Nederland. Het 43 hectare grote park ligt in het havengebied van Vlissingen en telt 140.000 zonnepanelen.

In heel Europa wordt volop ingezet op windenergie. Zeeland heeft hierin een unieke positie. De provincie ligt direct aan de Noordzee, de stroomkabels van offshore windparken ‘Borsele I, II, III, IV’ en (deels) ‘IJmuiden ver’ komen aan land in Zeeland en de havens zijn zeer geschikt voor windmolen-installatieschepen.

Ook is er een sterk maintenance-cluster aanwezig voor offshore energie. Grote partijen als Verbrugge Terminals en BOW terminal bieden alles wat nodig is om windmolenparken en olie- en gasplatforms te installeren en onderhouden.

Ontwikkelingen in de Zeeuwse energiesector

Kunnen we iets dat zo sterk is, nóg sterker maken? Ja, en dat doen we. Als aanjager, kennispartner en verbinder dragen we bij aan een nog sterkere en toekomstbestendige energiesector in Zeeland.

Ondernemersverhalen

Chemie - Onderhoud fabriek
Verduurzamen

Waterstofuitwisseling tussen Dow Benelux en Yara Sluiskil

In de diverse naftakrakers van DOW komt waterstof vrij en deze heeft Dow niet allemaal nodig. Yara Sluiskil kan deze waterstof als grondstof in hun productieprocessen goed gebruiken. Deze waterstof wordt sinds 2018 succesvol uitgewisseld en levert veel energie- en CO2-besparing op.

Verduurzamen

Protix: een tweede leven voor rest- en bijstromen

In de video zie je hoe wij via ons circulaire project in West- en Midden Brabant en Zeeland rest- en bijstromen een tweede leven geven.
We waren op bezoek in Bergen op Zoom bij PROTIX waar soldaatvliegen worden gevoed met reststromen.

Verduurzamen

Kapelse landbouw gebruikt voor het eerst zuiver proceswater van Coroos tijdens droogte

In mei 2022 hebben de eerste boeren water opgehaald vanwege de langdurige droogte. Coroos in Kappele stelde proceswater beschikbaar. Dit wordt via sloten in de omliggende polders gepompt. Een mooie circulaire oplossing om tijdens een periode van droogte toch zoet water beschikbaar te hebben op het moment dat de natuur dat nodig heeft.

Verduurzamen

SeaH2Land: Duurzame waterstof voor de industrie

Ørsted en de grote industriële bedrijven in het North Sea Port cluster hebben de gezamenlijke ambitie om met een 1 GW elektrolyser voor duurzame waterstofproductie de CO2-uitstoot in het Nederlands-Vlaamse industriële cluster fors te verminderen.

Verduurzamen

Uitwisseling restwarmte Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions wisselen restwarmte uit en besparen hiermee jaarlijks 600.000 – 800.000mᶟ aan aardgas en ca. 1 Kton CO2.

Verduurzamen

Productie groene ammoniak door Ørsted en Yara

Ørsted en Yara bundelen hun krachten bij de ontwikkeling van een baanbrekend project om groene ammoniak te produceren. Hierbij wordt fossiele waterstof vervangen door hernieuwbare waterstof.

Vestigen

Ørsted: Zeeland uitstekende infrastructuur

De Deense windparkenbouwer Ørsted koos in 2017 voor een basis in de haven van Vlissingen van North Sea Port voor de bouw en het onderhoud van de windparken Borssele 1 en 2.

Investeren Vestigen Internationalize

Bio Base Pack Europe kreeg ondersteuning bij vestigen en financiering

Het innovatieve Biobase Pack Europe en moederbedrijf HemCell® zijn door Impuls Zeeland ondersteund bij vestigen en financieren van het bedrijf in Zeeland.

Innoveren Toerisme Investeren Verduurzamen

Duurzaam energieverbruik Camping Weltevreden

Camping Weltevreden kreeg als eerste een lening via het Fonds Vrijetijdseconomie en realiseert hiermee zijn plan voor een gasloze camping.

Waar wij jou mee kunnen helpen

Interesse om je te vestigen in Zeeland?

Wij begeleiden jou bij het vestigingstraject. Van het vinden van een locatie tot financieringsmogelijkheden en matchmaking

Selectie van locaties

Zeeland biedt meerdere vestigingsmogelijkheden op interessante locaties. Maar welke zijn beschikbaar, wat kosten ze en met welke contractvoorwaarden, kansen en risico’s moet je rekening houden? Wij weten het. We helpen je graag jouw ideale vestigingslocatie in Zeeland te vinden.

Juridische en fiscale zaken

Of je nu een (hoofd)kantoor, productielocatie, R&D, logistieke operatie of start-up wilt vestigen of uitbreiden in Zeeland, het is belangrijk je goed te laten adviseren over welke rechtsvorm hier het beste bij past.

Subsidies en stimuleringsregelingen

Subsidies en stimuleringsregelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van jouw onderneming in Zeeland. Naast de gunstige vennootschapsbelasting in Nederland bieden zowel de regionale als de Nederlandse overheid én Europa vele betrouwbare regelingen waar je van kunt profiteren.

Vergunningstrajecten

Als ondernemer wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag. Dan is het belangrijk dat je de juiste vergunningen aanvraagt en dat je deze zo goed en volledig mogelijk indient. Hulp van een expert kan vergunningstrajecten dan ook flink versoepelen.

Matchmaking

Een goed zakelijk netwerk is van groot belang. Maar in een nieuwe markt de weg vinden naar de juiste contacten is best lastig. Wij maken je wegwijs.

Exportbevordering

Krijg inzicht in het exportproces. Wij brengen je in contact met ons netwerk van lokale partners die je o.a. kunnen vertellen over wet- en regelgeving, belasting en kansrijke sectoren.

Meer weten over toekomstbestendig ondernemen in Zeeland?

Wij bieden ondersteuning bij het vestigingstraject en beantwoorden jouw vragen met betrekking tot duurzaam ondernemen in Zeeland

Albert Meiresonne

Manager Internationaliseren

Rogier van der Torren

Foreign Direct Investments Manager