Fonds Verblijfsrecreatie

Stimulans tot investeren in verblijfsrecreatie


Het fonds verblijfsrecreatie Zeeland ondersteunt bedrijven die willen investeren in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun bedrijf om zo hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Het fonds richt zich op financiële ondersteuning aan ondernemers met plannen gericht op circulair bouwen, energietransitie en natuur- en landschapsontwikkeling, passend binnen de kaders van de Zeeuwse Kustvisie. Zo ontstaat er een kwalitatief hoogwaardige en diverse verblijfsrecreatie, die past bij Zeeland én die de Zeeuwse economie versterkt. 

De financiering via het fonds valt binnen het Aanjaagprogramma Innovatie. Dit programma richt zich op de gehele vrijetijdssector en gaat naast financiering ook over inspiratie en ondersteuning. 

Samenwerking met financiers

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is onderdeel van Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisaties HISWA-RECRON, ABN AMRO en Rabobank. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 

Ga met ons in gesprek

Impuls Zeeland voert het fondsmanagement van het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Ben jij een ondernemer met een familiebedrijf in de verblijfsrecreatie? En heb je plannen voor kwaliteitsontwikkeling of verduurzaming? Neem contact op met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse en bespreek samen de mogelijkheden. 

yvonnebraamse@impulszeeland.nl | +316 12 76 82 77

Fonds Verblijfsrecreatie