Er komt een hoop kijken bij het aanvragen van financiering voor jouw innovatieve idee. Jordi Suurmond werkte eerst bij een grote nationale bank, maar helpt nu ondernemers met het financieren van hun plannen via Impuls Zeeland. In dit artikel deelt hij zijn tips voor het aanvragen van financiering.

Jordi Suurmond:

"Op het eerste gezicht lijkt elke financieringsaanvraag misschien hetzelfde, maar er zitten toch flink wat verschillen tussen die van een reguliere bedrijfsvoering en een innovatieve start-up. Het is gebruikelijk dat een ‘normaal’ bedrijf snel winst maakt, terwijl dit bij een innovatieve start-up nog lang uit kan blijven. Innovatie heeft tijd nodig om te groeien en ontwikkelen. De eerste paar jaar mag je ervan uit gaan dat je verlies maakt. Ondanks dat er geen of beperkt geld vanuit de exploitatie binnenkomt, moeten er wel kosten gemaakt worden. Als adviseur kijk ik mee naar de fase waarin een bedrijf zich bevindt en wat de volgende stappen in de ontwikkeling en groei zijn, om ondernemers te helpen met de beste financieringskeuze maken."

Het belangrijkste document: de liquiditeitsprognose

Een liquiditeitsprognose is een moeilijk woord voor een belangrijk document dat je financier nodig heeft bij een aanvraag. Die wil namelijk weten hoeveel geld er de komende jaren de onderneming binnenkomt en uitgaat. Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in deze kasstromen. Als je als ondernemer een geheel nieuw idee op de markt wil brengen, doorloop je verschillende ontwikkelfasen die een bepaald risico met zich meebrengen. We kijken daarom eerst twee à drie jaar vooruit en maken een voorspelling van hoeveel geld er nodig is, en wanneer. Als het goed is, wordt je innovatie steeds verder ontwikkeld, wordt de kans op succes groter en je innovatie dus ook steeds meer waard.

Subsidies vs. financiering

In de beginfase, wat de risicovolste fase is, kiest het merendeel van de ondernemers vaak om nog geen verplichtingen aan te gaan in de vorm van een lening. Bij een lening heb je een rente- en aflossingsverplichting, maar nog geen enkele garantie van inkomsten, terwijl je bij een subsidie het geld krijgt en niet hoeft terug te betalen. Je hebt bij subsidie wel een administratieve plicht, omdat je je taken en werkzaamheden moet verantwoorden. Vaak zijn subsidies ook niet altijd beschikbaar, maar moet je wachten op een openstelling. Tot slot kan het best even duren voordat je aanvraag is goedgekeurd, omdat je de subsidieverstrekker tijd nodig heeft om de subsidieaanvragen te beoordelen.

Welk fonds past bij mijn groeiambitie?

De financieringsstrategie

Er zijn meerdere partijen waar je financiering aan kunt vragen als innovatieve ondernemer, waaronder bij Impuls Zeeland. Wij hebben meerdere investeringsfondsen zoals InnoGo!, Fonds Vrijetijdseconomie Zeeland en het Zeeuws Participatiefonds. Het participatiefonds investeert in bedrijven in ruil voor aandelen, terwijl InnoGo! en het Fonds Vrijetijdseconomie voornamelijk leningen verstrekt. Het is goed om jezelf te informeren over wat het beste bij jouw onderneming past door in gesprek te gaan met een professional. Er zijn namelijk veel financieringsinstrumenten. Een aantal van deze instrumenten zijn geschikt om jouw groeiambitie te verwezenlijken. Dat komt terug in een financieringsstrategie. Daarin wordt behandeld hoe een bedrijf gefinancierd moet worden de komende jaren. Deze strategie hangt nauw samen met je bedrijfsstrategie. Ze liggen in het verlengde van elkaar, maar don’t be fooled: het is een complex speelveld. Er zijn veel keuzes om te maken en elke aanbieder heeft z’n eigen financieringsinstrumenten, voorwaarden en mogelijkheden. Ga daarom in gesprek en stel je vragen, hoe vroeg je ook bent in je proces! Dat is echt een grote aanrader.

Bekijk onze investeringsfondsen
4 tips van Jordi

Voor je financiering aanvraagt:

Vaak zie ik dat het merendeel van de ondernemers die voor het eerst financiering aanvragen, nog niet goed stilgestaan heeft bij hoe het financiële plaatje van hun bedrijf eruit komt te zien. Zorg dat je dat in ieder geval op papier hebt voor je een aanvraag doet. Ook daar kan een sparringpartner goed bij helpen.

Houd er rekening mee dat plannen schrijven en presentaties maken vaak langer duurt dan je denkt. In een vroege fase kan een financieringsaanvraag makkelijk twee tot drie maanden duren.

Particuliere rentes zijn niet te vergelijken met zakelijke rentes. Bij particuliere leningen heb je vaak een onderpand en dus een lagere rente, maar als financier van een innovatie loop je veel risico en heb je geen of beperkt onderpand. De percentages schieten dan algauw omhoog. Bij commerciële partijen kan dat oplopen tot meer dan 10%.

Wanneer je een subsidieaanvraag wil indienen, vergeet niet dat er een innovatief aspect aan je bedrijf moet zitten. Je bent waarschijnlijk niet de enige ondernemer die een beroep doet op het subsidiepotje, dus moet je concurreren met andere kanshebbers. Je moet als ondernemer vaak samenwerken met andere partijen en wat je doet mag niet naar reguliere bedrijfsvoering neigen. Waar je subsidie voor aanvraagt, moet heel anders zijn dan wat je nu doet binnen het bedrijf. Heb je dat niet duidelijk genoeg? Dan kan het weleens een misser zijn.

Ga met ons in gesprek

Meer weten?

Jordi helpt je bij de zoektocht naar de juiste financiering en ondersteunt je als sparringpartner.