OpenAdvantage

OpenAdvantage ontwikkelde een technologie die organisaties in staat stelt om kennis beter te borgen waardoor deze niet verloren gaat. Met het kennismanagementcomponent ‘cognitieve navigatie’ wordt een systeem gebouwd op basis van ‘wiki’s’, te vergelijken met het wereldwijde Wikipedia. Mensen binnen een onderneming kunnen via dit open systeem, eenvoudig informatie vinden en toevoegen welke voor ieder ander toegankelijk is.

Het ontstaan van het idee

"De laatste jaren is gebleken dat 'traditioneel kennismanagement', op basis van grote dure systemen, niet de oplossingen heeft gebracht die er van werden verwacht. Tegelijkertijd hebben we de opmars gezien van bijvoorbeeld Open Source communities, sites als Wikipedia en andere online social networks, waarin mensen vrij en uitbundig hun kennis en ervaringen delen. Hierdoor is een nieuwe trend ontstaan; kennismanagement op basis van een 'wiki'", aldus Hans Peter Willems, eigenaar van OpenAdvantage.

Het wordt steeds duidelijker dat 'gesloten ontwikkeling' een remmende factor is in innovatie. Steeds meer vernieuwende technologie wordt ontwikkeld in omgevingen waar kennis vrij wordt uitgewisseld, en er ontstaan ook nieuwe bedrijfsmodellen rond dit concept. Openheid biedt dus een voorsprong, een 'advantage'. Vandaar de naam OpenAdvantage. Mijn slogan is dan ook: Open Software, Open Standaarden, Open Visie, Open Toekomst.

De start bij InnoGo!

"InnoGo! Is voor mij vooral een klankbord. We bespreken de voortgang, ze beoordelen de aanpak en geven hier weer bruikbare reacties op en dragen contactpersonen aan uit het InnoGo-netwerk. Vooral ook deze contacten zijn heel belangrijk. InnoGo! beschikt over contacten die je zelf niet zo direct kunt leggen, maar wel cruciaal kunnen zijn voor een ontwikkeling als de onze. Je zou kunnen zeggen dat ons project een 'muur bouwen' is, waarbij InnoGo! het 'cement tussen de stenen' is".

Toekomst

Op dit moment wordt er ontwikkeld en hebben we diverse pilot-projecten lopen. Binnen deze pilot-projecten worden kennismanagementsystemen ontwikkeld op basis van wikitechnologie. Deze systemen fungeren dan weer als testomgeving voor onze 'cognitieve navigatie'. Het ligt in de bedoeling om de uiteindelijke commerciële uitrol te doen in samenwerking met partner-bedrijven die in hetzelfde segment opereren.