wo, 20-01-2021, 16:56
Nieuwsbericht

Hester Bijl benoemd tot lid Raad van Commissarissen Impuls Zeeland

De aandeelhouders van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls Zeeland hebben Hester Bijl als nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC) benoemd. Hester Bijl is werkzaam als Vice-rector Magnificus en lid van het College van Bestuur van Universiteit Leiden. 

Naast kennis op het gebied van onderwijs en onderzoek heeft ze ruime ervaring op het gebied van energietransitie. Ze is een ervaren toezichthouder van organisaties op het snijvlak van publiek en privaat. Heeft kennis van investeringsfondsen en startups en is lid van de Economic Board Zuid-Holland. Expertises die aansluiten bij het werkveld van Impuls Zeeland. 

Hester Bijl neemt de plaats in van Rietje van Dam die na een productieve samenwerking van zeven jaar als lid van de RvC niet herbenoembaar is. 

Hester Bijl; ‘’Impuls Zeeland vervult een belangrijke rol op het gebied van innovatie voor de regio. De driehoek onderzoek/onderwijs, bedrijfsleven en overheid spreekt mij erg aan. Heb zin om in deze functie aan de slag te gaan.’’ 

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland; ‘’De aandeelhouders zijn blij dat mevrouw Bijl, met haar staat van dienst en netwerk, zich wil verbinden aan Impuls. Het was een wens dat 1 van de toezichthouders een achtergrond heeft in de wetenschap. Met haar rol op de universiteit Leiden wordt daar invulling aan gegeven.’’

Jan Willem Weck, voorzitter RvC Impuls Zeeland; "De RvC is zeer ingenomen met de komst van Hester Bijl  als nieuwe collega. Zij zal met haar academische ervaringen en bestuurlijke capaciteiten een waardevolle aanvulling vormen voor de toezicht taken van de RvC van Impuls."