Het Zeeuws Participatiefonds

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) verstrekt risicodragend kapitaal voor groeiende ondernemingen met een substantiële impact op de Zeeuwse economie en werkgelegenheid. Hierbij hebben we een sterke voorkeur voor innovatieve bedrijven. De participatie vindt plaats door middel van aandelenkapitaal en met hoge uitzondering via een lening.

De hoogte van de investering is maximaal € 2.500.000,-.

Het ZPF onderscheidt zich door

  • Een pro-actieve houding, een pragmatische insteek met korte lijnen en snel schakelen.
  • Een actieve rol in de strategievorming en begeleiding van de participaties.
  • Kennis van en ervaring met innovatie en alle uitdagingen die hierbij komen kijken.
  • Kennis van de Zeeuwse economie inclusief een breed (Zeeuws) netwerk

Partners ZPF

Partners ZPF