Een lening voor belangrijke investeringen

Met het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland kunnen bedrijven tegen gunstige voorwaarden een lening krijgen tot € 750.000 ,- om te investeren in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van hun bedrijf. Denk aan circulair bouwen, energietransitie en natuur- en landschapsontwikkeling. Op deze manier kun je met jouw bedrijf bijdragen aan de CO2-reductie en stikstof vermindering. Thema’s die in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan spelen.

Versnelling van plannen

In de video zie je het verhaal van Adriaan Wisse, eigenaar camping Weltevreden. Hij maakte gebruik van de lening en laat in de video zien wat hij met de lening doet. Ook vertelt fondsmanager meer Yvonne Braamse-Joosse over de voordelen van het fonds

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Voordelen voor ondernemers

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is een lening voor lastig te financieren investeringen. Voordelen van het fonds zijn:

 • Versnelling van plannen voor verduurzaming, landschapsontwikkeling en onderscheidend aanbod
 • Gunstige financieringsvoorwaarden
Fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse kan je meer vertellen over de voordelen die het fonds biedt.

Samenwerking met financiers

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is onderdeel van Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisaties HISWA-RECRON, ABN AMRO en Rabobank. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Alles wat je moet weten over het Fonds Verblijfsrecreatie

Meer informatie over het fonds


Het Fonds verstrekt leningen tussen de €200.000,- en €750.000,-. Om zoveel mogelijk ondernemers te ondersteunen, werkt het Fonds samen met andere financiers waaronder banken. Zodra herfinanciering of vervroegde aflossing mogelijk is, heeft dit de voorkeur. Op deze manier kunnen de middelen uit het fonds weer voor andere ondernemers ingezet worden.

Door middel van een intake gesprek kijken we of je aanvraag voldoet aan de kaders en voorwaarden. In het gesprek kijken we bijvoorbeeld of:

 • het plan past binnen de Zeeuwse Kustvisie;
 • het plan zich richt op de lange termijn
 • het plan aansluit bij de vitaliteit van het bedrijf en/of verduurzamingsdoelen.

Heb jij plannen om de kwaliteit op jouw verblijfsrecreatie te verbeteren? En wil je gebruik maken van de financieringsmogelijkheden uit het Fonds Verblijfsrecreatie? Dat kan.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je in aanmerking komt voor een lening uit het Fonds Verblijfsrecreatie. We leggen de voorwaarden hieronder kort uit.

 • Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland richt zich op MKB bedrijven in de verblijfsrecreatie Zeeland.
 • Onder verblijfsrecreatie vallen campings, vakantieparken en groepsaccommodaties met minimaal 50 eenheden.
 • Het ingediende plan moet passen bij de Zeeuwse Kustvisie.
 • Het ingediende plan moet binnen 2 jaar gerealiseerd zijn.
 • Leningen worden verstrekt op basis van beoordeling door een onafhankelijke deskundigencommissie en bedragen maximaal tussen de €200.000 en €750.000.
 • Boetevrij aflossen is onbeperkt mogelijk.

Deze ondernemers maakte gebruik van het fonds

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is in 2020 van start gegaan. Inmiddels zijn er al enkele leningen uitgedeeld. Deze ondernemers vertellen in het kort waarom zij een lening hebben aangevraagd en wat ze met de lening (gaan) doen.

Toerisme Innoveren

Herinrichting Ons Buiten

Ons Buiten gaat met behulp van het Fonds Verblijfsrecreatie aan de slag met de herinrichting van hun terrein.

Toerisme Innoveren Investeren

Verduurzamen watergebruik op Camping Olmenveld

Camping Olmenveld werkt aan de verduurzaming van hun watergebruik en bouwt hiervoor o.a. een regenwaterbassin om water op te vangen, te zuiveren en te delen met de landbouwbedrijven in de regio.

Innoveren Toerisme Investeren Energietransitie

Energietransitie Camping Weltevreden

Camping Weltevreden kreeg als eerste een lening via het Fonds Verblijfsrecreatie. Met deze lening realiseert wordt gewerkt aan het toekomstbeeld van een gasloze camping.

Neem contact met ons op

Komt jouw plan in aanmerking voor financiering?

Wil je meer weten over het fonds en onze andere financieringsmogelijkheden? Of ben je benieuwd of het fonds een uitkomst biedt voor jouw plannen? Neem contact op met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse. Zij gaat graag in gesprek over de mogelijkheden.