Een lening voor belangrijke investeringen

Met het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland kunnen campings een lening krijgen tot € 750.000 om te investeren in de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van het bedrijf. Denk aan circulair bouwen, energietransitie en natuur- en landschapsontwikkeling. Op deze manier kunnen ondernemers inspelen op thema's die in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen.

Versnelling van plannen

Adriaan Wisse is eigenaar van Camping Weltevreden in Zoutelande. Hij maakte gebruik van een lening via het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Bekijk de video om te ontdekken wat hij met de lening doet en hoe deze hem vooruit helpt.

Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Voordelen voor ondernemers

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland verstrekt leningen aan campings (vanaf 25 eenheden) die investeren in de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Voordelen van het fonds zijn:

 • Versnelling van plannen voor verduurzaming, landschapsontwikkeling en onderscheidend aanbod
 • Gunstige financieringsvoorwaarden
 • Versnelde aflossing mogelijk

Fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse kan je meer vertellen over de voordelen die het fonds biedt.

Samenwerking met financiers

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is onderdeel van Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisaties HISWA-RECRON, ABN AMRO en Rabobank. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Alles wat je moet weten over het Fonds Verblijfsrecreatie

Meer informatie over het fonds


Het Fonds verstrekt leningen tussen de € 100.000,- en € 750.000,-. Om zoveel mogelijk ondernemers te ondersteunen, werkt het Fonds samen met andere financiers waaronder banken. Zodra herfinanciering of vervroegde aflossing mogelijk is, heeft dit de voorkeur. Op deze manier kunnen de middelen uit het fonds weer voor andere ondernemers ingezet worden.

Aan de hand van een intake gesprek kijken we of je aanvraag voldoet aan de kaders en voorwaarden. In het gesprek kijken we bijvoorbeeld of:

 • het plan past binnen de Zeeuwse Kustvisie;
 • het plan zich richt op de lange termijn
 • het plan aansluit bij de vitaliteit van het bedrijf en/of verduurzamingsdoelen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen voordat je in aanmerking komt voor een lening uit het Fonds Verblijfsrecreatie. Hieronder een korte uitleg van de voorwaarden.

 • Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland richt zich op mkb-bedrijven in de verblijfsrecreatie Zeeland.
 • Onder verblijfsrecreatie vallen campings met minimaal 25 eenheden.
 • Het ingediende plan moet passen bij de Zeeuwse Kustvisie.
 • Het ingediende plan moet binnen 2 jaar gerealiseerd zijn.
 • Leningen worden verstrekt op basis van beoordeling door een onafhankelijke deskundigencommissie en bedragen maximaal tussen de € 100.000 en € 750.000.
 • Versneld aflossen is altijd mogelijk.

Zij gingen je voor

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is in 2020 van start gegaan. Inmiddels zijn er al enkele leningen uitgedeeld. Deze ondernemers vertellen in het kort waarom zij een lening hebben aangevraagd en wat ze met de lening (gaan) doen.

Toerisme Innoveren

Herinrichting Ons Buiten

Ons Buiten gaf hun terrein een nieuwe inrichting en maakte daarvoor gebruik van het Fonds Verblijfsrecreatie.

Toerisme Innoveren Investeren

Verduurzamen watergebruik Camping Olmenveld

Camping Olmenveld werkt aan het circulaire hergebruik van al het water op hun camping en maakte hiervoor gebruik van het Fonds Verblijfsrecreatie.

Innoveren Investeren Toerisme

Hulp bij herinrichting camping Zilt bij Zee

Camping Zilt bij Zee vernieuwd en maakt hierbij gebruik van onze ondersteuningsmiddelen en een lening van het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland.

Innoveren Toerisme Investeren Verduurzamen

Duurzaam energieverbruik Camping Weltevreden

Camping Weltevreden kreeg als eerste een lening via het Fonds Verblijfsrecreatie en realiseert hiermee zijn plan voor een gasloze camping.

Neem contact met ons op

Komt jouw plan in aanmerking?

Benieuwd een lening van het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland een uitkomst biedt voor jouw bedrijf? Neem contact op met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse. Zij gaat graag in gesprek over de mogelijkheden e.