Restwarmteproject

Uitwisseling restwarmte Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

Lamb Weston / Meijer, de nummer 2 van de wereld in aardappelverwerking, heeft een duidelijke duurzaamheidsambitie voor 2020. Op het gebied van energie en emissies is er sinds 2011 al meer dan 20% energiebesparing gerealiseerd per ton gereed product. Lamb Weston / Meijer (LWM) ziet nog meer besparingskansen als het gaat om restwarmte uit het bakproces die niet opnieuw bij LWM ingezet kan worden. 

Wiskerke Onions: behoefte aan warmte energie

Wiskerke Onions, wereldspeler als innovatieve uienspecialist en exporteur, heeft grote behoefte aan warmte energie in haar intensieve bedrijfsproces. Het volume van de te drogen uien schept een grote energiebehoefte, mede ook vanwege de benodigde temperatuur van 30 °C. De LWM-restwarmte is voor dit proces zeer geschikt. Door warmtewinning van LWM-restwarmte zal Wiskerke Onions (JWK) in die haar uien drogingsproces kunnen inzetten, maar ook bedrijfswarmte kunnen genereren. 

Restwarmtekoppeling

Door het leveren van restwarmte van LWM naar JWK kan er op jaarbasis 600.000 – 800.000mᶟ aan aardgas bespaard worden. Hieraan verbonden is een CO₂-besparing van ruim 800-900 ton per jaar. Om dit te realiseren hebben LWM en JWK een samenwerkingsintentie voor het ontwerpen en bouwen van een netwerk wat het delen van restwarmte mogelijk zal maken. Met deze bijzondere samenwerking zijn aanzienlijke financiële en maatschappelijke voordelen te halen, een uitstekend voorbeeld voor andere industrieën waar restwarmtekoppeling potentieel ook mogelijk is. 

Transitie naar cyclische economie

Er zijn potentiele resultaten in de Nederlandse (agro)industrie te behalen op het gebied van kosten- en uitstoot van CO₂ besparing. Deze sluiten nauw aan bij de Zeeuwse Economische agenda, alsmede bij internationale klimaatbelangen voor het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van CO₂-reductie. Dit project levert een bijdrage aan het totale transitieproces naar een cyclische economie.

  • Besparing van 600.000 – 800.000mᶟ aan aardgas op jaarbasis
  • CO₂-besparing van ruim 800-900 ton per jaar