Toerisme

Aanjaagprogramma Innovatie Vrijetijdssector

Met het Aanjaagprogramma Innovatie Toerisme inspireerden en ondersteunden we toeristische mkb’ers bij de verbetering van hun bedrijf.

Toerisme Circulair ondernemen

Pilots duurzaam watergebruik

In het pilotproject ‘Duurzaam watergebruik’ keken we samen met drie Zeeuwse toeristische bedrijven naar de mogelijkheden om water te besparen en hergebruiken.

Sneller en Beter naar Nul op de Meter

Het isoleren van woningen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Dit kan stapje voor stapje met eenvoudige maatregelen, maar het kan ook in één keer heel grondig.

Energie Toerisme

Z-GRID: verduurzamen met energiesystemen

In het project Z-Grid werkten Camping Weltevreden, HZ en Impuls Zeeland samen aan praktische toepassingen rond energiemanagement- en opslagsystemen voor de verblijfsrecreatie.

Wind op zee: Werkgelegenheid en scholing

Tot op heden zijn al meer dan dertig offshore windparken vanuit de haven van North Sea Port in Vlissingen aangelegd. Er is daarom veel behoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

Innoseaweed Schelphoek

De ambitie van dit samenwerkingsverband is om op grote schaal met nieuwe innovatieve methodes zeewieren te kweken, te reproduceren, te oogsten, te verwerken en te verhandelen.

Biobased Infrastructuur voor Kennis

Middels dit project zullen verschillende applicatiecentra doorgroeien naar een (inter)nationaal onderscheidend aanbod van kennis en diensten, door professionalisering, afstemming en samenwerking.

Biobased Innovation Garden Rusthoeve

De Biobased Innovation Garden Rusthoeve vormt het concentratiepunt voor de ontwikkeling van (nieuwe) teelten voor akkerbouw en keten- en productontwikkeling voor de biobased economy.

Circulair bouwen Kinder- en Jeugdkliniek Emergis

Het oude districtkantoor van Rijkswaterstaat werd nieuw leven in geblazen. Door circulair te (ver)bouwen kon Kinder- en Jeugdkliniek van Emergis gebruik maken van het pand.