Sneller en Beter naar Nul op de Meter

Het isoleren van woningen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Dit kan stapje voor stapje met eenvoudige maatregelen, maar het kan ook in één keer heel grondig.

Wind op zee: Werkgelegenheid en scholing

Tot op heden zijn al meer dan dertig offshore windparken vanuit de haven van North Sea Port in Vlissingen aangelegd. Er is daarom veel behoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

Innoseaweed Schelphoek

De ambitie van dit samenwerkingsverband is om op grote schaal met nieuwe innovatieve methodes zeewieren te kweken, te reproduceren, te oogsten, te verwerken en te verhandelen.

Biobased Infrastructuur voor Kennis

Middels dit project zullen verschillende applicatiecentra doorgroeien naar een (inter)nationaal onderscheidend aanbod van kennis en diensten, door professionalisering, afstemming en samenwerking.

Biobased Innovation Garden Rusthoeve

De Biobased Innovation Garden Rusthoeve vormt het concentratiepunt voor de ontwikkeling van (nieuwe) teelten voor akkerbouw en keten- en productontwikkeling voor de biobased economy.

Circulair bouwen Kinder- en Jeugdkliniek Emergis

Het oude districtkantoor van Rijkswaterstaat werd nieuw leven in geblazen. Door circulair te (ver)bouwen kon Kinder- en Jeugdkliniek van Emergis gebruik maken van het pand.

Toerisme Circulair ondernemen

Circulariteit beleven

Met het project Circulair Beleven konden ondernemers in de toeristische sector kennis maken met de principes van circulair bouwen.

Toerisme Digitalisering

Innovatie starttraject PROFIT

Ondernemers denken altijd aan de toekomst van hun bedrijf, maar ideeën uitwerken kost vaak veel tijd. Het PROFIT project helpt bij de start van innovatieve plannen.