Versterken van Zeeland als toeristische bestemming

Een impuls voor de vrijetijdseconomie 

Jaarlijks bezoeken veel gasten Zeeland. Impuls Zeeland werkt samen met partners aan een transitie van de sector, met als doel de concurrentiepositie in Zeeland als toeristische bestemming te blijven versterken. Want vrijetijdseconomie is niet alleen van belang voor de toerist, maar ook voor inwoners, denk bijvoorbeeld aan de werkgelegenheid. Bovendien houdt vrijetijdseconomie voorzieningen en dus de leefbaarheid in kleine kernen in stand en is daarmee ook cruciaal voor het vestigingsklimaat.

Verbinder en aanjager van innovatie

Impuls Zeeland speelt een cruciale rol als verbinder van partijen en aanjager van innovatie. Daarnaast stimuleert Impuls Zeeland ondernemers hun bedrijf te doorontwikkeling van hun bedrijf door hen te inspireren, ondersteunen en financieren op het gebied van innovatie en kwaliteitsverbetering. Een belangrijke stap is het opstarten van een Toeristische Uitvoeringsalliantie, waarmee via een meerjarige aanpak met integrale projecten wordt gewerkt aan innovatie in de sector. Het doel is duidelijk: toeristen moeten Zeeland blijven vinden!