Logistiek & energie

Het belang van logistiek voor Zeeland


De juiste producten, op de juiste tijd, op de juiste plaats, tegen minimale kosten. Dat is logistiek. Door de strategische ligging en goede verbindingen van Zeeland met het Europese achterland, is de logistieke sector van grote waarde. De grote chemische bedrijven, de Agri & Food en de Marine & Offshore sector kunnen niet zonder een goede aan- en afvoer van grondstoffen en producten. De Zeeuwse havens, in omvang de nummer drie van Nederland, zorgen daarnaast voor extra goederenstromen in de regio.

Zeeland Connect

Dit doen wij onder meer met het platform Zeeland Connect. Zeeland Connect is hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt. Zeeland Connect werkt in opdracht van bedrijven en overheden en stelt zich als doel kansen op logistiek gebied maximaal te benutten door alle betrokken partijen nauw samen te laten werken. Per project wordt gekeken voor wie het project of onderzoek van belang is, welke partners deelnemen en hoe het project gefinancierd wordt. Zeeland Connect fungeert als schakel tussen vraag en aanbod, maar ook als initiator voor het opzetten van een breed scala aan projecten.