Regionale ontwikkelingsmaatschappij

Impuls Zeeland is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Zeeland. Als spil in een breed economisch web, zetten we ons in voor een sterke en duurzame economie. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de voor Zeeland sterke economische sectoren: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie en agrofood. Daarnaast zetten we in op het aanjagen van een toekomstbestendige en klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Onze missie

Onze missie is om het mkb en groot-bedrijf in Zeeland te stimuleren en helpen bij verduurzamen en CO2-reductie. Daarbij werken we aan een economische toekomstbestendige en leefbare delta. Hoe doen we dit? Door advies en ondersteuning te geven bij innoveren, investeren en internationaliseren. Bekijk in onze jaarplannen hoe we dit doen.

Bekijk onze jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015