In 2022 was Impuls Zeeland intensief betrokken bij 43 projecten gericht op duurzame innovatie binnen het Zeeuwse bedrijfsleven. We investeerden €5,7 mln. in nieuwe innovaties en startups en bezochten 51 ondernemers om hen te ondersteunen bij hun internationaliseringsplannen.

Vandaag kondigen we met trots ons jaarverslag aan. Dick ten Voorde benadrukt de onverwachte gebeurtenissen en uitdagingen van 2022, hoe we als regionale ontwikkelingsmaatschappij flexibiliteit hebben getoond en hebben gezien dat crises niet alleen bedreigingen vormen, maar ook kansen bieden.

Het jaarverslag benadrukt ook de verschuiving van focus bij het uitbouwen van investeringsprojecten. Waar voorheen de focus lag op kwantiteit, wordt nu meer nadruk gelegd op kwaliteit en toegevoegde waarde voor de Zeeuwse economie.

“Impuls Zeeland maakt scherpere keuzes bij het selecteren en begeleiden van projecten om ervoor te zorgen dat ze impact genereren op de ecosystemen binnen Zeeland” aldus Dick ten Voorde.

Alle resultaten en mooie Zeeuwse ondernemersverhalen leest u in het jaarverslag 2022

Bekijk het jaarverslag 2022

Benieuwd naar onze ontwikkeling? Bekijk onze oudere jaarverslagen.