wo, 26-05-2021, 13:29
Nieuwsbericht

Zeeuwse procesindustrie zoekt naar veilige alternatieven voor werken in besloten ruimtes

Besloten ruimtes zoals vaten en tanks vormen een gevaar voor iedereen die ze betreedt. Er is bijvoorbeeld kans op verstikking, bedwelming, brand- en explosiegevaar. Toch is het betreden van deze ruimtes wettelijk verplicht voor inspectie-, las- en mechanische werkzaamheden. Dit moet anders, vindt KicMPi (Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie). Samen met Dockwize is de ‘Non-entry Challenge’ ontwikkeld waarin mkb’ers, start-ups, engineers en studenten worden uitgenodigd een oplossing in te dienen voor veilige en betrouwbare alternatieven.

Ideeën gezocht

Komend jaar gaan KicMPi en Dockwize op zoek naar de beste oplossingen voor inspecties en werkzaamheden in besloten ruimtes. Denk aan drones die meetmethoden of mechanische bewerkingen kunnen uitvoeren vanuit de lucht, of denk aan kruipende robots in de vorm van een spin die laswerkzaamheden kunnen verrichten waar het voor mensen onveilig is. Een uitdagende challenge, want het prototype moet voldoen aan richtlijnen en certificeringen in de industrie. Bovendien dient het prototype goedgekeurd te worden door een door de overheid aangewezen keurings- of testinstituut waardoor de ingezonden oplossing in de praktijk gebruikt mag worden. Tenslotte is het belangrijk dat de geselecteerde ideeën een aanzienlijke besparing opleveren in tijd en kosten, want werkzaamheden in besloten ruimtes kosten bedrijven als Zeeland Refinery, BP, Dow, DDM en DSM miljoenen tot zelfs miljarden per jaar.

Diverse oplossingen mogelijk

De werkzaamheden in besloten ruimtes zijn divers. De alternatieve oplossingen kunnen dat ook zijn. De Nonentry Challenge is daarom opgedeeld in 3 categorieën: meetmethoden, lasinspecties en mechanische bewerkingen. Het maakt niet uit of je een groot gevestigd bedrijf, mkb’er, startup, engineer of student bent. Iedereen die een oplossing weet of denkt te weten voor één of meer categorieën van deze challenge is welkom
om een oplossing in te sturen.

€ 150.000 beschikbaar

Voor het ontwikkelen van de prototypen van de volledige non-entry challenge is in totaal € 150.000 subsidie beschikbaar. Een deel hiervan is voor de realisatie van het idee van de deelnemer. De hoogte van de subsidie per deelnemer van de non-entry challenge vindt in overleg plaats en is altijd op basis van 50% subsidie en 50%
eigen inbreng voor de ontwikkeling van het prototype.

Extra kennis en expertise in de ontwikkeling

Deelnemers van de Non-entry Challenge krijgen beschikking over de test- en ontwikkelfaciliteiten in de procesindustrie. Ook krijgen deelnemers actieve ondersteuning vanuit het netwerk van KicMPi. De betrokken advies- en onderwijsinstellingen, bedrijven en onderhoudscontractoren dragen met hun expertise en faciliteiten graag bij aan de ingezonden innovaties. Qua techniek, maar ook op het gebied van haalbare verdienmodellen en financieringsopties staan ze de deelnemers bij. Natuurlijk altijd in goed onderling overleg en met eerlijke en duidelijke contractuele afspraken over het eigenaarschap van de innovatie.

Aanmelden

Denk jij dé oplossing voor één of meer categorieën van de non-entry challenge van KicMPi te hebben? Stuur jouw idee dan in via www.dockwize.nl/nonentrychallenge