Afgelopen zomer is, als reactie op de aangekondigde stop, het Meldpunt Netcongestie opgezet. Dit om te inventariseren waar ondernemers tegenaan lopen, zoals bezorgdheid over toekomstige groei en (verplichte) verduurzamingsdoelen. Hier opvolgend is in september door bovenstaande partijen een bijeenkomst voor ondernemers gehouden. Tijdens deze bijeenkomst werd bevestigd dat nieuwe en bestaande grootverbruikers, die meer stroomcapaciteit nodig hebben, op een wachtlijst komen te staan. Ondernemers moeten rekening houden met een langere periode voordat de benodigde uitbreidingen van het elektriciteitsnet zijn gerealiseerd. Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig en dat kost tijd. Ook bleek dat ondernemers behoefte hebben aan meer inzicht in de mogelijkheden waar ze zelf mee aan de slag kunnen tot de netverzwaringen gereed zijn. Hier kan de Taskforce bij helpen.

Naast netuitbreidingen zijn flexibele oplossingen een belangrijke en noodzakelijke schakel in de energietransitie. De Taskforce heeft als doel Zeeuwse ondernemers die tegen de gevolgen van netcongestie aanlopen te helpen met flexibele oplossingen. Het initiatief gaat onder andere fungeren als een platform waar ondernemers, samen met experts uit diverse sectoren, de mogelijkheden kunnen verkennen op het gebied van energiebesparing, het aanpassen van bedrijfsprocessen en het uitwisselen van energie.

Impuls Zeeland, als regionale ontwikkelingsmaatschappij, speelt een sleutelrol in het coördineren van dit initiatief. “Wij willen met de ondernemer meedenken om tot creatieve oplossingen te komen die de gevolgen van netcongestie verminderen. Van probleemanalyse tot het nemen van beslissingen en het initiëren van oplossingen. Hier komt niet alleen een technisch aspect bij kijken, maar ook een organisatorisch aspect: partijen koppelen”, aldus Daniël Peyron, programmamanager bij Impuls Zeeland.

Om ondernemers perspectief te bieden en te blijven investeren in een gezond ondernemersklimaat is Provincie Zeeland mede-initiator van de Taskforce. Het is van groot belang dat Zeeland niet achterloopt op de gestelde duurzaamheidsdoelen.

"We geloven sterk in de kracht van samenwerking en innovatie. Door de bundeling van expertise en middelen streven we ernaar duurzame oplossingen te vinden die niet alleen de Zeeuwse ondernemers ondersteunen, maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en duurzame energie-infrastructuur voor de regio", aldus Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland.

De Taskforce Zeeuwse Netoplossingen ziet uit naar een constructieve dialoog met betrokken ondernemers en andere belanghebbenden om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig energielandschap in Zeeland.

Taskforce Zeeuwse Netoplossingen

Lotte de Kam

Marketing- en Communicatieadviseur

Daniël Peyron

Programmamanager Taskforce Zeeuwse Netoplossingen