wo, 24-03-2021, 13:35
Nieuwsbericht

De toekomst van groepsaccommodaties

Terugblik online sessie groepsaccommodaties

Maandag 15 maart 2021 vond een online sessie voor groepsaccommodaties plaats. Tijdens deze sessie keken we naar de toekomst van groepsaccommodaties in Zeeland. Daarnaast haalden we bij de ondernemers informatie en ondersteuningsbehoefte op. ZKA FrY, consultants in de vrijetijdssector, ging in op de huidige situatie, trends en ontwikkelingen en toekomstscenario’s. Hieronder de highlights:

Huidige situatie

Elk product heeft een levenscyclus. Groepsaccommodaties, en dan met name traditionelere accommodaties met minder luxe, bevinden zich al langere tijd in de mindere vraag fase. Oorzaken hiervoor zijn daling in aantal groepen, meer concurrentie vanuit andere aanbieders, meer behoefte aan luxe en onvoldoende online vindbaarheid. Door aanpassingen, blijft een groeimarkt mogelijk. Daarnaast heeft de corona crisis enorme invloed op de verhuur van groepsaccommodaties. 

Trends en ontwikkelingen

In het consumentengedrag zie je enkele opvallende trends. Zo is er meer vergrijzing, digitalisering en neemt de welvaart toe. Ook is er meer individualisering. Mensen zijn meer bezig met zelfontplooiing tijdens hun vakanties. Tenslotte groeit voor consumenten het belang van natuurbeleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen de vrijetijdssector zie je een vertaling van deze trends. Enkele hieronder uitgelicht:

  • Driegeneratievakanties en extended familie vakanties nemen toe
  • Meer vraag naar luxe, privacy en ontspanning
  • Deel online boekingen groeit
  • Storytelling, thematische inpassing wordt belangrijker
  • Binnenlandse vakantiebestedingen stijgt

Toekomstscenario’s

Met de trends en ontwikkelingen in kaart, heeft ZKA FrY vijf toekomstscenario’s ontwikkeld voor groepsaccommodaties. Deze scenario’s zijn gebaseerd op kansen en uitgewerkt tot concepten.

De volledige concepten bekijk je hier>>  

Tijdens de online sessie is bij de doelgroep informatie opgehaald rondom behoeftes en vraagstukken. Impuls Zeeland gaat kijken naar mogelijke vervolgstappen voor ondersteuning aan ondernemers met een groepsaccommodatie. 

Meer informatie

Meer weten over de online sessie? Of wil je weten welke vervolgstappen worden ondernomen? Neem contact op met Minke Rabaut via minkerabaut@impulszeeland.nl of via 06 14 22 32 00.