di, 29-06-2021, 19:58
Nieuwsbericht

In gesprek over energietransitie

Kennis en inspiratie delen in de vrijetijdssector

16 juni organiseerde we een tafelgesprek over energietransitie waarin wij met een enkele ondernemers en medewerkers uit de toeristische sector praktische verduurzamingsstappen bespraken.  

Innovatie binnen de sector stimuleren

Het Aanjaagprogramma Innovatie stimuleert ondernemers te innoveren en door te ontwikkelen. Hiervoor helpe we ondernemers met inspiratie, ondersteuningsmogelijkheden en financiering. Voor de pijler inspiratie organiseren we met regelmaat webinars, bijeenkomsten en tafelgesprekken over relevante thema's uit de sector, zoals klimaatadaptatie, vergroening, digitalisering, verdienmodellen en energietransitie.

Tijdens het gesprek kwamen verschillende vragen naar voor; Waar begin je met verduurzamen? Welke praktische stappen kun je ondernemen? Waar haal je informatie over verduurzaming vandaan? Visueel notulist Steven Bouwens maakte een tekening die het gesprek samenvat. Ook legde hij het gesprek vast op video. Download de tekeningen of bekijk de video voor een impressie van het gesprek. 

Meer informatie

Ook op zoek naar inspiratie voor jouw toeristische bedrijf. Bekijk wat het Aanjaagprogramma Innovatie voor jou kan betekenen of neem contact op met één van de adviseurs vrijetijdseconomie.