vr, 13-11-2020, 09:39
Nieuwsbericht

€ 746.000,- subsidie versnelt de ontwikkelingen op en van de Kenniswerf in Vlissingen

Gedeputeerde Staten hebben dinsdag ingestemd met het verlenen van FIB subsidie (Fonds Impuls Bedrijventerreinen) van € 746.000,- voor de Kenniswerf in Vlissingen. De subsidie is bedoeld om reeds geplande investeringen in het gebied te versnellen en mede mogelijk te maken.

Fonds Impuls Bedrijventerreinen

Met het geld dat vrijkomt uit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen wordt de infrastructuur aangepakt. Dit jaar nog wordt gestart met de planvorming. Een toekomstbestendige en aantrekkelijke infrastructuur zijn belangrijk voor betere bereikbaarheid en het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe en innovatieve bedrijven. Langs het kanaal ontstaat een uniek woon-werk gebied en langs de Prins Hendrikweg, de Oude Veerhavenweg en in de binnenhaven vestigt steeds meer nieuwe bedrijvigheid. Deze subsidie onderschrijft het belang van de Kenniswerf en versnelt de ontwikkelingen.

Kenniswerf

De Kenniswerf is het gebied tussen het spoor, de A58 en het Kanaal door Walcheren. De herstructurering van dit gebied is al jaren geleden in gang gezet. Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs heeft zich gevestigd, de oude PZEM-centrale is her ontwikkeld tot een moderne innovatie hub met o.a. de incubatorfaciliteiten van Dockwize, Impuls Zeeland en tal van innovatieve bedrijven. Het belang van de Kenniswerf als innovatieve broedplaats voor Zeeland wordt ook in het rapport ‘Wind in de Zeilen’ volledig onderschreven. Er zijn binnen het pakket Wind in de Zeilen op verschillende gebieden vele tientallen miljoenen vrijgemaakt om het gebied en de faciliteiten door te ontwikkelen.

Delta Kenniscentrum

Voorbeelden van die ontwikkelingen zijn het oprichten van het Delta Kenniscentrum met daarbij onder andere een ontwikkel-test en demo faciliteit op het gebied van energie, water en voedsel en het versterken van het Investeringsfonds Zeeland. Het is daarom noodzakelijk om de fysieke ontwikkeling van de Kenniswerf te versnellen om invulling te geven aan de ambities in Vlissingen en alle gerelateerde onderdelen uit Wind in de Zeilen goed te kunnen laten landen. In het pakket Wind in de Zeilen is reeds €15 miljoen toegezegd voor deze ontwikkeling.