di, 06-06-2017, 13:46
Nieuwsbericht

GS verlenen subsidie aan Barge Connect

Gedeputeerde Staten hebben besloten € 23.750,- subsidie beschikbaar te stellen aan het project Barge Connect van Zeeland Connect.

Dit project moet de doorstroming en samenwerking verbeteren in de binnenvaart. De binnenvaart is een belangrijke sector en modaliteit voor Zeeland. Om de doorstroming, zowel op het water als de administratieve processen, te verbeteren en te vereenvoudigen, werken Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat, Schuttevaer, DOW, Zeeland Refinery en de Provincie met elkaar samen.

Uiteindelijk levert de samenwerking in deze branche de volgende voordelen op: verminderen van het aantal opvaarverboden; betere afstemming tussen verladers, schippers, rederijen en het havenbedrijf en het verbeteren van de informatievoorziening en een betere doorstroming van de binnenvaartschepen.

Bron: Provincie Zeeland