wo, 17-03-2021, 14:42
Nieuwsbericht

MIT Haalbaarheidsonderzoek 2021

Zeeuwse mkb'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling MIT Zuid, wat staat voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren in Zuid-Nederland. De subsidieregeling stimuleert innovatie bij het mkb. De regeling kent twee instrumenten: R&D samenwerkingsprojecten en Haalbaarheidsprojecten. In 2021 wordt in totaal ruim 12 miljoen ter beschikking gesteld.

Het instrument Haalbaarheidsproject, met een subsidieplafond van € 3.630.060, wordt opengesteld volgens het principe van ‘first come, first serve’ vanaf 20 april 2021 09.00 uur. Het maximum toe te kennen subsidiebedrag is € 20.000,-. Het is daarom aan te raden de aanvraag nu al voor te bereiden en direct in te dienen op de eerste dag van de openstelling. Dit kan vanaf 20 april, 9:00 uur via de webportal. Als in de openstellingsperiode het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het loket gesloten en kunnen geen aanvragen meer ingediend worden. Vervolgens vindt een loting plaats tussen alle op die dag binnengekomen aanvragen, ongeacht het tijdstip van indiening.

De benodigde documenten zijn te downloaden via deze link. Veelgestelde vragen worden hier beantwoord. 

MIT Zuid R&D

Het instrument Research & Development Samenwerkingsproject, met een subsidieplafond van € 8.470.140, wordt opgesteld vanaf 1 juni 2021, 09.00 uur tot en met 9 september 2021, 17.00 uur. De maximale projectomvang is € 1.000.000 met een maximale subsidiebijdrage van 35%.

Meer informatie nodig? Ga naar de website van Stimulus of neem contact op met Rosco Ephraïm, Investment Manager, via roscoephraim@impulszeeland.nl of +316 30 67 71 86. Lees ook de factsheet voor meer informatie.