di, 18-02-2020, 16:47
Nieuwsbericht

Provinciale subsidie voor Impuls om Zeeuwse economie structureel te versterken

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland  hebben donderdag 13 februari ingestemd om Impuls in 2020 met een subsidie van 1.757.958 euro te ondersteunen.

Aandeelhouders Impuls

Impuls krijgt ook financiële bijdragen van alle Zeeuwse gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijfsleven.

Economische structuurversterking op actuele thema's

Impuls zet in op Innovatiefinanciering, Programma- en projectontwikkeling en Acquisitie van bedrijven. Speciale aandacht is er voor de economische structuurversterking van Zeeland. Een nieuwe taak dit jaar is handelsbevordering in het mkb. Actuele Zeeuwse thema’s zoals energie, circulaire economie, logistiek en vrijetijdseconomie zijn het kompas voor de organisatie. Zo helpt Impuls het mkb en het grootbedrijf en werkt het op verschillende manieren aan economische groei en innovatie in Zeeland.