di, 10-07-2018, 16:05
Nieuwsbericht

Onderzoek naar uitrol buisleidinginfrastructuur

In het havengebied North Sea Port gaat een onderzoek van start naar de mogelijke uitrol van een grootschalige buisleidinginfrastructuur in het havengebied van North Sea Port. Die leidingen zijn van belang om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk maken.

Clean Underground Sustainable Transport

Het onderzoek ‘Clean Underground Sustainable Transport’, of kortweg CUST project, is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, Smart Delta Resources, de Stad Gent, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen en de Provincie Zeeland en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) in Nederland. Het onderzoek loopt tot het eerste kwartaal 2019.

Versterken van industriële symbiose

Wil het havengebied North Sea Port in de toekomst een aantal grensoverschrijdende projecten op poten zetten om CO2 te transporteren en een alternatieve bestemming te geven, dan is een grootschalige buizeninfrastructuur noodzakelijk. De leidingen kunnen ook gebruikt worden om waterstof te verdelen of om bijvoorbeeld de restgassen van ArcelorMittal in te zetten als grondstof voor Dow Chemicals (Steel2Chemicals). Die ingrepen faciliteren de CO2-reductie bij energie-intensieve bedrijven én versterken de industriële symbiose, essentieel om de gezamenlijke klimaatambities en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom onderzoekt het CUST project de komende maanden de haalbaarheid, vormgeving en uitrol van die mogelijke buizeninfrastructuur binnen en buiten het havengebied North Sea Port.

Leefbaar en concurrentieel havengebied 

Verwacht wordt dat een dergelijke buizeninfrastructuur ook een positieve impact zal uitoefenen op de leefbaarheid van de havenregio, want hoe meer transport via de leidingen, hoe minder er over de weg en het water moet gebeuren. Daarnaast zal dit grootse netwerk aan buisleidingen ook nieuwe bedrijven aantrekken en de concurrentiepositie van de bestaande industrie versterken, wat tot extra werkgelegenheid kan leiden.

Gezamenlijke ambities 

Het CUST project sluit aan bij de ambities van de verschillende partners die het onderzoek ondersteunen. Het past in het Strategisch Plan van North Sea Port en maakt deel uit van de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region’ van Smart Delta Resources. Smart Delta Resources is een initiatief van elf energie- en grondstof intensieve bedrijven die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en grondstoffengebruik via industriële symbiose. Via SDR werken bedrijven uit de chemie, staal, energie en food industrie samen om industriële verbindingen te leggen en uit te werken tot interessante business cases. Zeeland en Vlaanderen zetten de komende jaren sterk in op het terugdringen van de CO2-uitstoot, om zo de klimaat- en energietransitie vorm te geven.

CUST project 

Het CUST project wordt getrokken door North Sea Port in nauwe samenwerking met Smart Delta Resources, provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, de Stad Gent en de ministeries Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. De studie, die door North Sea Port zal worden aanbesteed, kent een begroting van 175.000 euro, die met bijdragen van North Sea Port, Smart Delta Resources, Provincie Zeeland, de Stad Gent en de ministeries EZK en I&W wordt gefinancierd. Ook Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen is in de uitvoering betrokken. De voorlopige gunning van de verkenning ging naar een consortium van Royal HaskoningDHV, CE Delft, Sitech, en M-Tech.
Voor de studie wordt een klankbordgroep met relevante stakeholders opgezet. Hierin zullen bedrijven zoals ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow Chemicals, Engie, Gasunie en LS Ned deelnemen.

Meer informatie over CUST? Neem dan contact op met:

Maarten den Dekker, North Sea Port: maarten.dendekker@northseaport.com
Laurens Meijering, Smart Delta Resources: laurensmeijering@impulszeeland.nl