ma, 31-07-2017, 12:03
Nieuwsbericht

Onderzoek naar snelle import IJslandse vis via Vlissingen

De temperatuurstijging van de zeeën van het noordelijk halfrond (met name de Noordelijke IJszee), heeft geleid tot migratie van verschillende vissoorten naar deze noordelijk gelegen gebieden (Dulvy et al., 2008). Deze situatie leidt tot de vraag naar sneller transport, om de langere afstand tussen aanbod en verbruik te verkorten, aldus Foudraine. De directeur operatie van KOTRA Logistics (Nederlands transportbedrijf van verse en bevroren vis) geeft aan dat, door invoer van een rechtstreekse transportlijn van IJsland naar Europa, tijdsbesparing, meer flexibiliteit en lagere kostprijzen kunnen worden behaald.

Onderzoek HZ-studenten

Een groep studenten van HZ University of Applied Sciences heeft hier het afgelopen semester uitvoerig onderzoek naar gedaan in opdracht van KOTRA Logistics en Zeeland Seaports. Het doel van het onderzoek, is de economische haalbaarheid van de invoering van een rechtstreekse transportlijn tussen IJsland en de Faeröer Eilanden en een Europese haven. Hierbij rekening houdend met het feit dat Vlissingen de gewenste aankomsthaven is.

Uit de bevindingen en overleg met KOTRA Logistics is geconcludeerd dat een directe route tussen Reykjavik en Vlissingen (zonder stop op de Faeröer Eilanden), de meest geschikte optie zou zijn voor de nieuwe alternatieve zeeroute voor de invoer van IJslandse vis naar Europa. Met deze optie worden de kosten per product lager en wordt de transporttijd met twee dagen verkort. Momenteel wordt verse vis per vliegtuig geïmporteerd.  

De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden geëvalueerd en verder onderzocht door KOTRA Logistics.

Zeeland Connect

HZ University of Applied Sciences, KOTRA Logistics en Zeeland Seaports zijn allen verbonden aan het ondernemersnetwerk Zeeland Connect. Logistiek transportbedrijf KOTRA heeft de hierboven beschreven zoekvraag binnen het netwerk gesteld, waarna een groep studenten een haalbaarheidsonderzoek hebben uitgevoerd. De aanbevelingen worden verder onderzocht door KOTRA en Zeeland Seaports.