ma, 10-07-2017, 16:00
Nieuwsbericht

HZ-studenten ronden onderzoek voor Barge Connect af

De vier studenten die afgelopen semester hun onderzoeksminor 'Supply Chain Innovation' (lees ook: Studenten aan de slag voor Barge Connect) doorliepen, hebben afgelopen maandag (12 juni) hun onderzoek gepresenteerd.

Het onderzoek heeft niet alleen de HZ-studenten inzicht gegeven in logistieke bottlenecks, ongewenste effecten en hoe het tankbinnenvaartproces werkt. Ook voor de projectorganisatie van Zeeland Connect heeft het onderzoek een aantal zinvolle opbrengsten opgeleverd om vervolgstappen op te bepalen.

Barge Connect

De studenten hebben in opdracht van Zeeland Connect (project Barge Connect) een onderzoek uitgevoerd naar de meest betrouwbare en voorspelbare binnentankvaart in Zeeland. Begin februari zijn de studenten van start gegaan. In de eerste week hebben zij een rondvaart gemaakt door de haven van Vlissingen-Oost, om een idee te krijgen van de grootte van de haven en de afstanden. Daarna zijn er doelen opgesteld en is de hoofdvraag geformuleerd.

Theory of Constraints

De studenten hebben in maart een training gevolgd in Utrecht over de Theory of Constraints. Hier leerden zij om beter vragen te stellen en hoe verschillen beter kunnen worden uitgelicht en opgelost. Met deze kennis hebben de studenten interviews gehouden.

Na de verschillende partijen te hebben gesproken en de interviews te hebben verwerkt, is er een flowchart opgesteld. De flowchart gaat over de reis van een schipper, van Hansweert tot Vlissingen-Oost.

Simulatie

De flowchart en data uit de interviews waren de basis van de simulatie die gecreëerd is. Om de simulatie zo te laten lopen dat de werkelijkheid werd nagebootst, was meer werk dan gedacht volgens de studenten. Uiteindelijk is het gelukt door hulp van experts van buitenaf in te schakelen.

De laatste weken van het onderzoek stonden in het teken van de rapportages opstellen voor de HZ. De studenten hebben een posterpresentatie gegeven. Daarnaast wordt de lesstof van de training in Utrecht volgend jaar gepresenteerd aan de nieuwe lichting studenten tijdens de introductieweek.