vr, 18-05-2018, 12:52
Nieuwsbericht

Miljoenen gebundeld in investeringsfonds voor Zeeuws bedrijfsleven

Zeeland krijgt een investeringsfonds met bijna 15 miljoen euro in kas om Zeeuwse bedrijven te helpen met vernieuwing. De aandeelhouders zijn het Rijk, de provincie en NV Economische Impuls Zeeland (Impuls).

Financiering voor grote en kleine bedrijven

Zeeland heeft al een aantal regelingen en fondsen voor bedrijven. De huidige regeling voor innovatiefinanciering InnoGo!, het Zeeuws Investeringsfonds en het Zeeuws Participatiefonds 1 en 2 worden allemaal ondergebracht in de al bestaande bv Investeringsfonds Zeeland. Daar komt ook nog een derde participatiefonds bij, bedoeld voor forse investeringen in grotere bedrijven.

Geld vanuit het Rijk

De nieuwe opzet vloeit voort uit het besluit van het vorige kabinet om 25 miljoen euro te steken in het investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling, dat is opgesteld naar aanleiding van de adviezen van oud-premier Jan Peter Balkenende over de versterking van de Zeeuwse economie. Van die 25 miljoen was 6,5 miljoen bedoeld voor een vernieuwingsfonds voor Zeeuwse bedrijven, mits de regio daar hetzelfde bedrag bij zou leggen. Dat is nu geregeld in de nieuwe bv.

Snel groeiende bedrijven en verkennen van nieuwe markten

De provincie stak al een miljoen euro in het Zeeuws Participatiefonds (1 en 2). Daaruit worden investeringen voorgeschoten van 150.000 tot 250.000 euro. De provincie steekt nu ook 3 miljoen naar een derde participatiefonds. Dat is bedoeld voor investeringen tussen de 250.000 en 1 miljoen euro. De eerste fondsen richten zich vooral op kleine, snelgroeiende bedrijven, dit fonds is voor bestaande bedrijven die vernieuwen of zich op nieuwe markten richten. 

Participatiefondsen

Impuls Zeeland steekt 3,25 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland, waarmee de subsidie uit Den Haag dus meer dan verdubbeld wordt. Omdat de ZLM, De Zeeuwse en ABN/AMRO ook aandeelhouder zijn van de participatiefondsen, is er in totaal 14,75 miljoen euro beschikbaar voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Daarmee worden leningen verstrekt, dus het geld kan steeds opnieuw voor hulp aan bedrijven worden ingezet.

De bedoeling is nog meer aandeelhouders te vinden om het fonds te vullen. De Staten en de Tweede en Eerste Kamer moeten de opzet nog wel goedkeuren.

 

Bron: PZC