ma, 14-12-2020, 14:34
Nieuwsbericht

Eerste lening Fonds Verblijfsrecreatie verstrekt aan camping Weltevreden

De eerste lening uit het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is verstrekt. Het fonds is beschikbaar voor ondernemers in de verblijfsrecreatie met plannen voor kwaliteitsverbetering. Ondernemers worden ondersteund bij de financiering voor hun plannen voor doorontwikkeling van hun bedrijf. De eerste lening is verstrekt aan Adriaan Wisse, eigenaar van camping Weltevreden. Hij gaat aan de slag met een kwaliteitsverbetering gericht op verduurzaming met als doel de camping zonder CO2-uitstoot te laten draaien.


“Met de financiële ondersteuning vanuit het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland kan ik de plannen om mijn camping te laten draaien op eigen energie, eerder verwezenlijken. In 2016 zijn we begonnen met de nodige aanpassingen en in 2030 willen we 100% eigen energie produceren en gebruiken zonder saldering. Dat kan alleen met stroom en niet met gas.” - aldus ondernemer Adriaan Wisse.


Investeren in toekomstbestendigheid verblijfsrecreatie

Investeren in de toekomstbestendigheid van bedrijven in de Zeeuwse verblijfsrecreatie is van groot belang voor de aantrekkelijkheid van Zeeland als toeristische bestemming. Het fonds stimuleert daarom familiebedrijven met plannen gericht op een betere balans tussen toerisme, natuur, landschap en cultuurhistorie, passend binnen de kaders van de Zeeuwse Kustvisie. Zo ontstaat er een kwalitatief hoogwaardige en diverse verblijfsrecreatie, die past bij Zeeland én die de Zeeuwse economie versterkt. 

Gedeputeerde Dick van der Velde over het Fonds Verblijfsrecreatie: “Het plan dat Adriaan Wisse voor zijn camping heeft, past goed binnen de doelstelling van het fonds. Mooi dat met dit fonds de verduurzamingsplannen gerealiseerd kunnen worden. Het is een roerige tijd en als er meer ondernemers zijn die met behulp van het fonds willen investeren in de toekomstbestendigheid van hun bedrijf, dan kunnen ze hiervoor bij Impuls Zeeland terecht.
 

Stimuleren tot investeren in kwaliteit

Het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland is onderdeel van Impuls Zeeland en kan rekenen op support van brancheorganisaties HISWA-RECRON, ABN AMRO en Rabobank. In totaal bedraagt het Fonds € 6 miljoen waarvan een deel afkomstig is vanuit de Regio Deal van Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aanjaagprogramma vrijetijdseconomie

Naast financiering via het fonds biedt Impuls ook een Aanjaagprogramma Innovatie aan. Dit programma richt zich op de gehele vrijetijdssector en gaat naast financiering ook over inspiratie en ondersteuning (op maat). 

Fondsmanagement bij Impuls Zeeland

Impuls Zeeland voert het fondsmanagement van het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Ondernemers met plannen voor kwaliteitsontwikkeling of met vragen over de mogelijkheden binnen het Fonds kunnen contact op nemen met fondsmanager Yvonne Braamse-Joosse (yvonnebraamse@impulszeeland.nl | +316 12 76 82 77). 

Op bezoek bij ondernemer Adriaan Wisse