ma, 30-07-2018, 10:04
Nieuwsbericht

Geld voor recreatieondernemers

Het Rijk heeft Zeeland een dikke envelop met inhoud gegeven: 35 miljoen euro als bijdrage voor projecten die de Zeeuwse economie versterken. Zelf leggen (Zeeuwse) partijen er nog eens 60 miljoen bij. Deze week vijf voorbeelden van projecten die hiervan profiteren.

Kwaliteitsverbetering 

Kwaliteitsverbetering van campings en vakantieparken staat hoog op het verlanglijstje van de Provincie Zeeland en de kustgemeenten. Het doel is onder meer om de verblijfsrecreatie 'meer in evenwicht met haar omgeving' te brengen. Ofwel, het inpassen van een recreatieterrein in het landelijk gebied.

Na een overname van een (familie)bedrijf is er niet altijd geld om het terrein te verfraaien en beter in te passen in de omgeving. Het kost vaak al moeite genoeg om een lening te krijgen voor de aankoop van een recreatiebedrijf. Pas na jaren sparen hebben de nieuwe eigenaar geld om te investeren in de kwaliteit.

Door een krappe beurs komt het er niet van om een bedrijf op het gewenste peil te brengen, of erger, middelmatige campings of vakantieparken zakken steeds verder af. Verpaupering van een recreatiepark en zijn omgeving ligt op de loer met alle ongewenste gevolgen van dien.

Regio Envelop

Zes miljoen euro uit de Regio Envelop die het Rijk Zeeland heeft toegeschoven, wordt besteed aan de Zeeuwse kust. Vanuit Zeeland wordt daar nog eens 8,5 miljoen aan toegevoegd. Een fors deel hiervan, 3 miljoen euro, is beschikbaar om leningen te verstrekken aan minimaal drie (familie)recreatiebedrijven. Over de lening hoeft geen rente betaald te worden. De afgeloste bedragen kunnen later weer worden gebruikt om een volgende ondernemer een lening te verstrekken.

Impuls Zeeland

Een lening van een miljoen euro is geen kleinigheid. Het is serieus geld. De provincie heeft de ontwikkelingsmaatschappij Economische Impuls Zeeland gevraagd de financieringsregeling op te stellen. Economische Impuls werkt de voorwaarden voor het verstrekken van deze, zogeheten achtergestelde leningen verder uit.

Strandovergangen

De kwaliteitsimpuls beperkt zich niet tot deze leningen aan individuele ondernemers. Er ligt ook geld klaar voor plannen ter verbetering van bijvoorbeeld strandovergangen, fietsroutes en wandelpaden. Natuur, landschap en recreatie kunnen elkaar versterken, is de achterliggende gedachte. Het Zwakke-Schakelsproject in Zeeuws-Vlaanderen is een goed voorbeeld. Door verbreding van het kustlandschap en het maken van voorzieningen voor de recreanten is daar, volgens de opstellers van het investeringsprogramma, een kwaliteitsslag gemaakt.

Het geld gaat overigens alleen naar plannen voor de Noordzeekust, dus in de gemeenten Sluis, Vlissingen, Veere, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Voor de uitwerking van de plannen, die de komende jaren hun beslag moeten krijgen, ligt 11,5 miljoen klaar.
 

Bron: PZC