vr, 13-07-2018, 10:09
Nieuwsbericht

Dow, Gasunie en Yara: Handen ineen voor het klimaat

CO2 besparen door slim samen te werken. Met dat doel voor ogen zijn Dow, Gasunie en Yara druk in de weer om straks waterstof uit te wisselen. Samen besparen ze zo meer dan vijf miljoen kubieke meter gas en zorgen ze voor tienduizend ton CO2-emissiereductie. De samenwerking is onderdeel van de Industriële Samenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform. 

‘Die hoeveelheid is ongeveer vergelijkbaar met de stroom die tien windmolens opleveren ofwel de warmtevraag van vijfduizend inwoners’, zegt Paul Broekaart van Dow. Samen met Rik Lambotte van Yara maakt hij zich sterk voor de zogeheten Green Deal ‘Waterstof voor de regio’. De bedrijven willen waterstof uitwisselen via een bestaande gastransportleiding. Ook buurbedrijf en broomproducent ICL-ICP heeft waterstof nodig voor het productieproces en doet mee.

Smart Delta Resources

De samenwerking is onderdeel van de Industriële Samenwerking voor duurzame groei binnen het Smart Delta Resources platform. In oktober is het zover: dan stroomt er waterstof van Dow naar Yara, die het gebruikt in haar productieprocessen. Paul: ‘Het is heel bijzonder dat chemische industrie en een kunstmestfabrikant hier samen de schouders onder zetten. Ook de Gasunie, de Provincie ZeelandGemeente TerneuzenNorth Sea PortImpuls en enkele ministeries in Den Haag waren erg behulpzaam. Het innovatieve idee ontstond ruim vijf jaar geleden. Er moest wettelijk veel worden geregeld voor de gasleiding van Gasunie gebruikt mocht worden voor transport van waterstof.’

Aansluiting

Eind september leveren zowel Dow als Yara de leidingen op hun fabrieksterreinen op, die aansluiten op de gasleiding van Gasunie. Rik: ‘Rond oktober stroomt er waterstof door de leiding van Dow naar Yara. Yara gaat het dan meteen in de ammoniakfabriek benutten. Daarnaast wordt bekeken of er eind 2020 nog meer waterstof door Yara benut kan worden. Daarvoor is dan wel een zuiveringsunit voor de waterstof nodig.’ 

Green Deal in het kort

In het productieproces van Dow komt waterstof vrij als bijproduct. Dow gebruikt de waterstof deels zelf in hun eigen procesvoering als grondstof, maar heeft een overschot. Yara heeft waterstof nodig voor de productie van kunstmest. Om die waterstof te maken, wordt er ook CO2 gemaakt. Het idee: Dow levert de overtollige waterstof aan Yara, zodat Yara de hulpstof voor het productieproces niet zelf moet maken. Een bestaande ondergrondse gasleiding van Gasunie dient als transportmiddel. Het ondergrondse transport van waterstof is duurzaam, efficiënt en veilig. Onder de streep zorgen de bedrijven er samen voor dat er veel minder CO2-uitstoot is. Deze Green Deal levert een flinke bijdrage aan het Klimaatakkoord van de overheid. Waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Het kan zowel als grondstof en als brandstof dienen en draagt door innovatieve oplossingen bij aan het verlagen van de CO2-emissie in de industrie. 

Duurzaamheidsverslag Yara

Dit artikel is afkomstig uit het duurzaamheidsverslag "Kijk op Yara". Jaarlijks brengt het bedrijf, dat al sinds 1929 gevestigd is in de Kanaalzone Gent-Terneuzen, een duurzaamheidsmagazine uit wat een inkijkje geeft in de wereld van Yara. 

In het magazine staat samenwerking centraal. Er zijn mooie samenwerkingsprojecten opgezet zoals de waterstofuitwisseling met Dow en het Europese project IMPROVED waar het om waterhergebruik gaat. De uitdagingen waar Yara de komende tijd voor staat komen ook uitgebreid aan bod. Yara wil samen met de overheid, bedrijven, haar omgeving en NGO’s verder verduurzamen in lijn met het Klimaatakkoord. Innovatie en samenwerking zijn belangrijk om duurzaam te blijven produceren.

Naast de toekomstige uitdagingen wordt met trots getoond dat al heel veel bereikt is. Zo wist Yara Sluiskil haar broeikasgasemissies met maar liefst 55% te reduceren sinds 1990, terwijl de productie met 2 miljoen ton (+70%) toenam. Met deze prestatie behoort het bedrijf tot de nationale en Europese top wat betreft behaalde klimaatresultaten. Ook de stikstofemissies naar de lucht wist Yara met maar liefst 70% te verminderen over deze periode, wat een positief effect heeft op de natuur en omgeving. Daarnaast is er ook een nieuwe mijlpaal bereikt qua veiligheid. Met de bouw van de nieuwe fabriek Ureum 8 zijn ruim 2 miljoen uren gewerkt zonder ongevallen.