di, 21-07-2020, 10:36
Nieuwsbericht

Aanjaagprogramma Impuls voor de vrijetijdssector Zeeland van start

NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) gaat vanaf vandaag in opdracht van Provincie Zeeland van start met een Aanjaagprogramma voor de Zeeuwse vrijetijdssector.
Het Aanjaagprogramma is een programma dat is samengesteld voor ondernemers in de vrijetijdssector en hen helpt op een innovatieve en duurzame manier met de doorontwikkeling van hun bedrijf.

Aanleiding

Veel Zeeuwse toeristische ondernemers zijn op zoek naar inspiratie, ideeën, ondersteuning en financiering voor doorontwikkeling van hun bedrijf. Denk aan het optimaliseren van bedrijfsvoering, verduurzaming, technologie, circulaire toepassingen en natuur & landschapsontwikkeling. 

Inspiratie

Impuls organiseert vanaf september 2020 online en offline inspiratiebijeenkomsten voor ondernemers die hun bedrijf willen doorontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met een expert ingezoomd op thema’s die kansen bieden voor de Zeeuwse vrijetijdssector. 
Meer informatie over alle bijeenkomsten is te vinden op www.impulszeeland.nl/innovatievraag-toerisme 

Online webinars op 2 september en 8 september 2020

Op 2 september start het programma: ‘Waar moet ik nu in investeren?’.  Ondernemers vragen zich regelmatig af hoe zij in de toekomst kunnen doorontwikkelen met hun bedrijf.  Wat is actueel? Impuls deelt samen met een expert tijdens een online webinar haar expertise en gaat met ondernemers in gesprek. 

Het tweede webinar vindt plaats op 8 september en gaat over verduurzaming van het bedrijf: ‘Energietransitie: naar 0 op de meter’. Wat betekent energietransitie voor een ondernemer? Welke mogelijkheden zijn er voor verduurzaming in relatie tot de Regionale Energiestrategie? Impuls vertelt aan de hand van inspirerende voorbeelden wat dit betekent en kan betekenen voor de vrijetijdssector. 

Aanmelden en onderwerpen

Wilt u de webinars volgen of bent u benieuwd welke onderwerpen verder aan bod komen? 
Bekijk hier de kalender en meld alvast aan!

Ondersteuning

Impuls biedt ondernemers met nieuwe plannen ondersteuning bij het uitwerken van hun idee. 
Een ondernemer kan gebruik maken van een innovatievoucher of expertmeeting, deze hebben als doel het stimuleren van kwaliteitsverbetering in de vrijetijdssector. Met een innovatievoucher of expertmeeting kan een ondernemer een externe adviseur inschakelen die hen helpt bij het zetten van vervolgstappen in de ontwikkeling van het bedrijf.

Financiering

Impuls biedt hulp aan ondernemers met financiering voor plannen voor kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatie via het Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland. Het doel van het fonds is om ondernemers te stimuleren (meer) te investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun bedrijf, passend binnen de kaders van de provinciale Kustvisie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden die Impuls biedt voor toeristische ondernemers op www.impulszeeland.nl/innovatievraag-toerisme